Je bent hier: Polar Flow > Webservice Polar Flow > Sportprofielen in Flow webservice

Sportprofielen in Flow webservice

Er zijn vier standaard sportprofielen op je M400 aanwezig. In de Flow webservice kun je nieuwe sportprofielen aan je sportlijst toevoegen, en deze en bestaande sportprofielen bewerken. Je M400 kan maximaal 20 sportprofielen bevatten. Het aantal sportprofielen in de Flow webservice is onbeperkt. Als je meer dan 20 sportprofielen hebt in de Flow webservice, worden de eerste 20 van de lijst bij het synchroniseren naar je M400 overgebracht.

Je kunt de volgorde van je sportprofielen wijzigen door slepen en neerzetten. Kies de sport die je wilt verplaatsen en sleep deze naar de plaats waar je hem wilt hebben in de lijst.

Sportprofiel toevoegen

Ga als volgt te werk in de Flow webservice.

 1. Klik op je naam of profielfoto rechtsboven.
 2. Kies Sportprofielen.
 3. Klik op Sportprofiel toevoegen en kies de sport in de lijst.
 4. De sport wordt aan je lijst toegevoegd.

Sportprofiel bewerken

Ga als volgt te werk in de Flow webservice.

 1. Klik op je naam of profielfoto rechtsboven.
 2. Kies Sportprofielen.
 3. Klik op Bewerken onder de sport die je wilt bewerken.

In elke sportprofiel kun je de volgende gegevens bewerken.

Basis

 • Automatische ronde (kan worden ingesteld op basis van duur of afstand)
 • Trainingsgeluiden
 • Snelheidsweergave

Hartslag

 • Hartslagweergave (kies Hartslagen per minuut (hsm) of % van maximum).
 • Hartslag zichtbaar voor andere apparaten (andere compatibele apparaten die Bluetooth ® Smart draadloze technologie gebruiken (bijv. fitnessapparaten) kunnen je hartslag detecteren).
 • Hartslagzone-instellingen (met hartslagzones kun je gemakkelijk trainingsintensiteiten selecteren en volgen). Als je Standaard kiest, kun je de hartslaglimieten niet wijzigen. Als je Vrij kiest, kunnen alle limieten worden gewijzigd. Standaard hartslagzonelimieten worden berekend aan de hand van je maximale hartslag.

Trainingsweergaven

Kies de gegevens die je tijdens je trainingssessies in je trainingsweergaven wilt zien. Voor elk sportprofiel kun je in totaal acht verschillende trainingsweergaven instellen. Elke trainingsweergave kan maximaal vier verschillende gegevensvelden bevatten.

Klik op het potloodpictogram van een bestaande weergave om deze te bewerken of er een nieuwe weergave aan toe te voegen. Je kunt voor je weergave een tot vier items selecteren uit de volgende zes categorieën.

Tijd

Omgeving

Lichaamsmeting

Afstand

Snelheid

Trapfrequentie
 • Tijd
 • Duur
 • Rondetijd
 • Tijd slotronde
 • Hoogte
 • Totale stijging
 • Totale daling
 • Stijging huidige ronde
 • Daling huidige ronde
 • Hartslag
 • Gemiddelde hartslag
 • Maximale hartslag
 • Gem. HF ronde
 • Calorieën
 • ZonePointer
 • Tijd in zone
 • Afstand
 • Rondeafstand
 • Afst. slotronde
 • Snelheid/tempo
 • Gemiddelde snelheid of tempo
 • Maximale snelheid/tempo
 • Rondesnelheid of -tempo.
 • Pasfrequentie
 • Gemiddelde pasfrequentie
 • Pasfrequentie huidige ronde
 • Paslengte
 • Gemiddelde paslengte

Klik op Opslaan als je klaar bent met de sportprofielinstellingen. Druk op Synchroniseren in FlowSync om de instellingen met je M400 te synchroniseren.

Let op: in een aantal profielen voor indoor sporten, groepssporten en teamsporten is de instelling Hartslag zichtbaar voor andere apparaten standaard ingeschakeld. Dit betekent dat compatibele apparaten met Bluetooth Smart-technologie, zoals fitnessapparatuur, je hartslag kunnen detecteren. In de Polar sportprofielenlijst kun je zien voor welke sportprofielen Bluetooth standaard is ingeschakeld. Je kunt Bluetooth in- en uitschakelen in de sportprofielinstellingen.