Je bent hier: Instellingen > Horloge-instellingen

Horloge-instellingen

Ga naar Instellingen > Horloge-instellingen om je horloge-instellingen te bekijken en te bewerken.

In Horloge-instellingen vind je:

  • Alarm
  • Tijd
  • Datum
  • Eerste dag van de week
  • Displayweergave

Alarm

Stel alarm herhalen in:Uit, Eenmaal, Maandag tot vrijdag of Dagelijks. Als je Eenmaal, Maandag tot vrijdag of Dagelijks kiest, stel dan ook de tijd in voor het alarm.

Als het alarm ingeschakeld is, verschijnt in de tijdweergave een klokpictogram.

Tijd

Tijdnotatie instellen: 24 u of 12 u. Stel daarna de tijd in.

Bij het synchroniseren met de Flow app en webservice wordt de tijd automatisch vanaf de service bijgewerkt.

Datum

Stel de datum in. Stel ook de Datumnotatie; je kunt kiezen tussen mm/dd/jjjj, dd/mm/jjjj, jjjj/mm/dd, dd-mm-jjjj, jjjj-mm-dd, dd.mm.jjjj en jjjj.mm.dd.

Bij het synchroniseren met de Flow app en webservice wordt de datum automatisch vanaf de service bijgewerkt.

Eerste dag van de week

Kies de eerste dag van de week. Kies Maandag, Zaterdag of Zondag.

Bij het synchroniseren met de Flow app en webservice wordt de eerste dag van de week automatisch vanaf de service bijgewerkt.

Displayweergave

Kies de displayweergave:

  • Dagelijkse activiteit (+ Datum en tijd)
  • Jouw naam en de tijd
  • Analoog
  • Groot