Du är här: Träning > Träningssummering

Träningssummering

Efter träning

Du får en summering av ditt träningspass i din M200 direkt efter avslutat träningspass. Du får en mer detaljerad analys i Polar Flow-appen eller på webbtjänsten Polar Flow.

I din M200 ser du följande data från ditt träningspass:

Träningstid

Träningspassets längd.

Snittpuls*

Din genomsnittliga puls under träningspasset visas i slag/minut eller % av din maxpuls beroende på inställningen du har angett för sportprofilen Polar Flow webbtjänst

Maxpuls*

Din högsta puls under träningspasset.

Sträcka**

Tillryggalagd sträcka under träningspasset.

Snittempo/-hastighet**

Snittempo/-hastighet för träningspasset.

Maxtempo/-hastighet**

Ditt högsta tempo/hastighet under träningspasset.

Kalorier

Förbrukade kalorier under träningspasset.

*) Data visas om du mätte pulsen under träningen.

**) Data visas om du använde GPS under träningen.

Träningshistorik i M200

Under Historik ser du summering av dina fem senaste träningspass. Gå till Historik och bläddra till träningspasset du vill granska med den HÖGRA knappen. Tryck och håll in den HÖGRA knappen för att visa data. Observera att data som visas beror på dina inställningar av sportprofilen du har använt under träningspasset.

Data för tidigare träningspass sparas på din M200 tills den är synkroniserad med Polar Flow-appen eller webbtjänsten Polar Flow. Om din M200 inte har tillräcklig minneskapacitet för att lagra din träningshistorik får du meddelande om att du kan synkronisera dina tidigare träningspass till Flow-appen eller webbtjänsten.

Träningsdata i Polar Flow-appen

Din M200 synkroniseras med Polar Flow-appen automatiskt när du har avslutat ett träningspass om din telefon är inom räckvidden för Bluetooth. Du kan också synkronisera träningsdata manuellt från M200 till Flow-appen genom att trycka och hålla in den VÄNSTRA knappen på din M200 när du är inloggad på Flow-appen och telefonen är inom räckvidden för Bluetooth. I appen kan du analysera dina data på ett ögonblick efter varje träningspass. Med appen kan du se en snabböversikt över dina träningsdata.

Se Polar Flow-appen för mer information.

Träningsdata på webbtjänsten Polar Flow

Analysera alla detaljer i din träning och få mer information om dina träningsresultat. Följ din utveckling och dela även dina bästa träningspass med andra.

Se Polar Flow webbtjänst för mer information.