Du är här: Träning > Starta ett träningspass

Starta ett träningspass

 1. Tag på dig din M200 och dra åt armbandet.
 2. Gå till Träning och tryck och håll in den HÖGRA knappen.
 3. ELLER

  Tryck och håll in den HÖGRA knappen.

 4. Bläddra mellan sportprofilerna med den HÖGRA knappen. Du kan lägga till fler sportprofiler i din M200 via Polar Flow-mobilapp eller i webbtjänsten Flow. I webbtjänsten kan du även ange specifika inställningar för varje sportprofil, som t.ex. att skapa skräddarsydda träningsdisplayer.
 5. Gå utomhus och bort från höga byggnader och träd. Håll din M200 stilla med displayen vänd uppåt för att fånga GPS-satellitsignaler. Din M200 vibrerar och GPS-ikonen slutar att blinka när signalen har hittats.
 6. M200 har hittat din puls när pulsikonen slutar att blinka och din aktuella puls visas.

 7. Tryck och håll in den HÖGRA knappen för att starta registrering av träningspasset.

Se Funktioner under träning för mer information om vad du kan göra med din M200 under träning.

Starta ett planerat träningspass

Du kan planera din träning och skapa detaljerade träningsmål i Polar Flow-appen eller i webbtjänsten Polar Flow och synkronisera dem till din M200.

Starta ett planerat träningspass:

Dina planerade träningspass för den aktuella dagen visas längst upp i listan under Träning.

 1. Tryck och håll in den HÖGRA knappen för att välja träningsmålet. Om du har ett träningspass i faser planerat för dagen kan du trycka på HÖGER knapp för att bläddra igenom de olika faserna för det planerade träningspasset.
 2. Tryck och håll in den HÖGRA knappen för att öppna listan över sportprofiler. Fortsätt sedan att följa anvisningarna ovan för att Starta ett träningspass från steg 3.

Din M200 ger dig vägledning under träningen för att nå ditt träningsmål. Se Funktioner under träning för mer information.