Du är här: Inställn. > Ändra inställningar

Ändra inställningar

I Inställningar finns följande:

  • Para och synka
  • Flygläge
  • Smart-notiser
  • Om produkten

Para och synka

Para och synka enheter: Para enheter, t.ex. en pulssensor, en våg eller en mobilenhet med din M200. Mer information finns i Ihopparning. Synka data från din M200 till en ihopparad mobilenhet. Tips: Du kan också synkronisera genom att trycka och hålla in den VÄNSTRA knappen.

Radera ihopparningar: Radera ihopparningar mellan pulssensorn, en våg eller en mobilenhet och din M200.

Flygläge

Välj eller Av.

I flygläge frånkopplas all trådlös kommunikation från enheten. Du kan fortfarande använda enheten för att registrera aktivitet eller för att träna med handledsbaserad pulsmätning, men du kan inte använda den i träningspass med en Bluetooth Smart-pulssensor eller synkronisera dina data till Polar Flow-mobilapp eftersom Bluetooth Smart är inaktiverad.

Smart-notiser

Aktivera eller Inaktivera funktionen Smart-notiser. Mer information om funktionen finns i Smart-notiser.

Om produkten

Kontrollera enhets-ID för din M200 samt mjukvaruversion och HW-modell. Du kan behöva denna information vid kontakt med Polars kundtjänst. Välj Starta om enheten om du får problem med din M200. Mer information finns i Starta om M200.

Klocktidsinställning

Aktuell tid och tidsformat överförs till M200 från din mobilenhet eller från datorns systemklocka när du synkroniserar med Polar Flow-appen eller Polar Flow webbtjänst. Om du vill ändra tid ändrar du först på tiden i din mobilenhet eller tidszonen på din dator, och sedan synkroniserar du din M200 med appen eller webbtjänsten.