Du är här: Komma igång > Parning

Parning

En Bluetooth Smart-pulssensor eller en mobil-enhet (smarttelefon, surfplatta) måste paras ihop med din M200 så att de kan kommunicera med varandra. Ihopparningen tar bara några sekunder och säkerställer att din M200 endast tar emot signaler från dina sensorer och enheter och tillåter störningsfri träning i grupp. Innan du deltar i en tävling ska du se till att ihopparningen görs hemma för att förhindra störning från andra enheter.

Para ihop en mobilenhet med M200

Om du har gjort inställningarna för din M200 med en mobilenhet har din M200 redan parats ihop. Om du gjorde installationen med en dator och vill använda din M200 med Polar Flow-appen ska din M200 och mobilen paras ihop på följande sätt:

Innan du parar ihop en mobilenhet

 • Ska du göra installationen på flow.polar.com/start som beskrivs i kapitel Installera din M200.
 • Ladda ner appen Polar Flow från App Store eller Google Play.
 • Ska du se till att din mobilenhet har Bluetooth aktiverat och att flygplansläge inte är aktiverat.

Observera att du måste göra ihopparningen i Flow-appen och INTE i din mobilenhets Bluetooth-inställningar.

Så här parar du ihop en mobil-enhet:

 1. I din mobilenhet öppnar du Flow-appen och loggar in med Polar-kontot som du skapade när du installerade din M200.
 2. I M200 trycker du och håller in VÄNSTER knapp.

  ELLER

  I M200 går du till Inställningar > Para och synka > Para och synka enheter och tryck och håll in den HÖGRA knappen.
 3. Håll enheten intill M200 visas. Håll din M200 intill mobilenheten.
 4. Parning visas i M200.

   Android-användare: Du får en förfrågan om parning i din mobil. Du kan behöva öppna den genom att svepa ner från skärmens överdel och genom att trycka på meddelandet. Tryck sedan på PARA.

 5. Bekräfta på enhet xxxxx visas i din M200. Ange PIN-koden från M200 till parningsförfrågan i mobilenheten och tryck på Parkoppla/OK.

   Android-användare: Du kan behöva öppna parningsförfrågan genom att svepa ner från skärmens överdel och genom att trycka på meddelandet.

 6. Parning visas i din M200 och om parningen är klar fortsätter den med att Synka din mobilenhet.

 

Para ihop en pulssensor med din M200

När du använder en Polar Bluetooth Smart-pulssensor som har parats ihop med din M200 mäter inte M200 pulsen från din handled.

Du kan para ihop en pulssensor med din M200 på två sätt:

 1. Ta på dig pulssensorn enligt anvisningarna i pulssensorns användarhandbok.
 2. I M200 går du till Inställningar > Para och synka > Para och synka enheter och tryck och håll in den HÖGRA knappen.
 3. Håll pulssensorn intill din M200.
 4. Parning visas under ihopparningen och Slutfört visas när ihopparningen är klar.

ELLER

 1. Ta på dig pulssensorn enligt anvisningarna i pulssensorns användarhandbok.
 2. Starta ett träningspass såsom beskrivs i kapitlet Börja träna.
 3. Håll pulssensorn intill din M200.
 4. Du uppmanas att para ihop din M200 med din pulssensor. Till exempel visas Para Polar H7.... Godkänn parningsförfrågan genom att trycka på den HÖGRA knappen.
 5. Parning visas under ihopparningen och Slutfört visas när ihopparningen är klar.

Para ihop en Polar Balance-våg med din M200

En Polar Balance-våg kan paras ihop med din M200 på två sätt:

 1. Ställ dig på vågen. På displayen visas din vikt.
 2. Efter ett pipljud hörs börjar Bluetooth-ikonen på vågen att blinka, vilket innebär att anslutningen är aktiverad. Vågen är redo att paras ihop med din M200.
 3. Tryck och håll in den VÄNSTRA knappen på din M200. Söker visas i displayern på M200.
 4. Parning visas på M200 under ihopparningen och Slutfört när ihopparningen är klar.

ELLER

 1. I M200 går du till Inställningar > Para och synka > Para och synka enheter och tryck och håll in den HÖGRA knappen.
 2. M200 börjar söka efter din våg. Söker visas i displayern på M200.
 3. Ställ dig på vågen. På vågens display visas din vikt.
 4. Efter ett pipljud hörs börjar Bluetooth-ikonen på vågen att blinka, vilket innebär att anslutningen är aktiverad.
 5. Parning visas på M200 under ihopparningen och Slutfört när ihopparningen är klar.

Vågen kan paras ihop med 7 olika Polar-enheter. När antalet ihopparade enheter överstiger 7 raderas och ersätts den äldsta ihopparningen.

Radera ihopparningar

Om ihopparningar raderas enligt följande instruktioner raderas ALLA ihopparningar med sensorer och mobilenheter.

Om du har problem med att synkronisera din M200 med din mobilenhet, eller om du inte kan få din pulsavläsning från en ihopparad pulssensor med ett bröstbälte, kan du försöka åtgärda anslutningen genom att radera de befintliga ihopparningarna och para ihop enheterna igen.

Radera ihopparningar med sensorer och mobilenheter:

 1. I M200 går du till Inställningar > Para och synka > Radera parningar och trycker och håller in den HÖGRA knappen.
 2. Radera parningar? visas. Tryck på den HÖGRA knappen för att bekräfta.
 3. Parning raderad visas när du är klar.