Du är här: Funktioner > Aktivitetsmätning dygnet runt

Aktivitetsmätning dygnet runt

M200 mäter dina aktiviteter med en intern 3D-accelerometer som registrerar dina armrörelser. Den analyserar frekvensen, intensiteten och regelbundenheten av dina rörelser tillsammans med din fysiska informationen, så att du kan se hur aktiv du verkligen är i din vardag utöver din vanliga träning. Du bör använda din M200 på din icke-dominanta hand för att vara säker på att du får den mest exakta beräkningen av din dagliga aktivitet.

Aktivitetsmål

Du får ditt personliga aktivitetsmål när du ställer in din M200, så hjälper din M200 dig att nå målet varje dag. Du kan se nivån för ditt mål i Polar Flow-appen eller webbtjänsten Polar Flow. Aktivitetsmålet är baserat på dina personliga data och ditt val av aktivitetsnivå, som du hittar i Polar Flow-appen eller på webbtjänsten Polar Flow.

Du kan ändra nivå för ditt mål genom att öppna Flow-appen, ange ditt namn/profilfoto i menydisplayen för att se Dagligt aktivitetsmål. Eller gå till flow.polar.com och logga in på ditt Polar-konto. Klicka sedan på ditt profilnamn > Inställningar > Dagligt aktivitetsmål. Välj en av de tre aktivitetsnivåer som bäst beskriver en typisk dag och aktivitet. Vid respektive nivå kan du se hur aktiv du måste vara för att nå ditt dagliga aktivitetsmål på den valda nivån. Om du till exempel är kontorsarbetare och mestadels är stillasittande under dagen kan du förväntas att nå cirka fyra timmars låg intensitetsaktivitet under en vanlig dag. För människor som står och går mycket under sin arbetstid är förväntningarna högre.

Aktivitetsdata

I klockfunktionen visar prickarna och siffrorna runt displayen din utveckling mot ditt dagliga aktivitetsmål. När den prickade cirkeln runt displayen är full har du nått ditt mål och du får en vibrationssignal och texten Aktivitetsmål uppnått visas på skärmen.

Du kan även se din aktivitet i menyn Aktivitet. Där kan du se hur aktiv din dag har varit hittills och få vägledning om hur du kan nå ditt mål.

  • Kvar: Din M200 ger dig alternativ för att nå ditt dagliga aktivitetsmål. Den anger hur mycket längre du behöver vara aktiv om du väljer låg-, medel- eller högintensiva aktiviteter. Du har ett mål, men ett antal olika sätt att uppnå det. Det dagliga aktivitetsmålet kan nås med låg, medel eller hög intensitet. I M200 betyder "uppe" låg intensitet, "promenad" medelhög intensitet och "jogg" hög intensitet. Du kan hitta fler exempel på låg-, medel- och högintensiva aktiviteter i Polar Flow webbtjänst och mobilapp och välja det bästa sättet att nå ditt mål.
  • Steg: Visar antalet ”steg” du har tagit hittills. Beräkningen av antal ”steg” baseras på dina armrörelser. Antal och typ av kroppsrörelser registreras och omvandlas till en uppskattning av steg.
  • Inaktivitetsstämplar Om du får inaktivitetsstämplar under dagen visas de här.

Inaktivitetsvarning

Det är allmänt känt att fysisk aktivitet är en viktig faktor för att bibehålla hälsan. Förutom att vara fysiskt aktiv är det viktigt att undvika långvarigt stillasittande. Stillasittande under långa tidsperioder är dåligt för hälsan, även de dagar då du tränar och får tillräckligt med daglig aktivitet. Din M200 känner av om du är inaktiv för länge under dagen och hjälper dig därmed att avbryta ditt stillasittande för att undvika de negativa effekter det har på din hälsa.

När du har varit stilla i 55 minuter: Dags att röra på sig visas samtidigt som klockan vibrerar lätt. Res dig upp och hitta ditt eget sätt att vara aktiv. Ta en kort promenad, stretcha eller göra någon annan lätt aktivitet. Meddelandet försvinner när du börjar röra på dig eller trycker på någon av knapparna. Om du inte rör på dig inom fem minuter får du en inaktivitetsstämpel. Detta kan du se i Aktivitetsmenyn i din M200, i Flow-appen och på Flow webbtjänst efter synkronisering.

I aktivitetsmenyn i M200 kan du se dina inaktivitetsstämplar för den aktuella dagen. Både Flow-appen och Flow webbtjänst visar hur många inaktivitetsvarningar du har fått. Du kan därmed kontrollera din dagliga rutin och göra ändringar för ett aktivare liv.

Sömninformation i Flow webbtjänst och Flow-appen

M200 mäter din sovtid och sömnkvalitet (rofylld/orolig sömn) om du bär den på natten. Du behöver inte aktivera sömnregistreringen. Enheten detekterar automatiskt att du sover från dina armrörelser. Din sovtid och sömnkvalitet (rofylld/orolig) visas i Flow webbtjänst och i Flow-appen när M200 har synkroniserats.

Din sovtid är den längsta sammanhängande vilotid som äger rum inom 24 timmar från kl.18.00 till nästa dag 18.00. Avbrott kortare än en timme i din sömn avslutar inte registreringen av din sömn, men de räknas inte med i sovtiden. Avbrott som är längre än 1 timme avbryter registreringen av sovtiden.

De perioder när du sover lugnt och inte rör dig mycket beräknas som rofylld sömn. De perioder när du rör på dig och byter ställning beräknas som orolig sömn. Istället för att endast summera alla orörliga perioder läggs större vikt vid långa än korta orörliga perioder i beräkningen. Andelen rofylld sömn jämför den tid du sov rofyllt med den totala sovtiden. Andelen rofylld sömn är mycket individuell och bör tolkas tillsammans med den totala sovtiden.

Att på lång sikt följa andelen rofylld och orolig sömn får du en inblick i hur du sover och om sömnen påverkas av eventuella förändringar i ditt dagliga liv och leverne. Detta kan hjälpa dig att hitta sätt att förbättra din sömn och känna dig väl utvilad under dagen.

Aktivitetsdata i Flow-appen och Flow webbtjänst

Med Flow-appen kan du följa och analysera dina aktivitetsdata fortlöpande och få dina data synkroniserade trådlöst från din M200 till Flow webbtjänst. Flow Webbtjänst ger dig den mest detaljerade inblicken i dina aktivitets- och sömndata. Med hjälp av aktivitetsrapporterna (under fliken UTVECKLING) kan du följa den långsiktiga trenden i din dagliga aktivitet. Du kan välja att visa antingen dags-, vecko- eller månadsrapporter.

Du kan också följa dina veckovisa sömnmönster från rapporten ”Nattsömn". Den visar hur många timmar du sov och delar även upp den i rofylld och orolig sömn för djupare sömnanalys. I aktivitetsrapporten kan du också se dina bästa dagar gällande daglig aktivitet, steg, kalorier och sömn under den valda tidsperioden.