Du är här: Funktioner > Smart-notiser

Smart-notiser

Med funktionen Smart-notiser får du meddelanden från din telefon till din M200. Din M200 meddelar dig om du får ett inkommande samtal eller tar emot ett meddelande (till exempel ett SMS eller WhatsApp-meddelande). Den meddelar dig också om kalenderhändelser som du har i telefonens kalender. När du tränar med din M200 kan du bara ta emot meddelanden om samtal om du har Polar Flow-appen på din telefon och har telefonen i närheten.

 • För att kunna använda funktionen Smart-notiser måste du ha Polar Flow-mobilapp för iOS eller Android och din Polar M200 måste paras ihop med appen. Operativsystemen iOS 10 och Android 5.0 eller senare stöds.
 • Observera att när funktionen Smart-notiser är aktiverad förbrukas batteriet i din Polar-enhet och telefon snabbare eftersom Bluetooth är på kontinuerligt.

Inställningar för Smart-notiser

Telefon (iOS)

Notisinställningarna på din telefon bestämmer vilka notiser du får på din Polar-enhet. Mer information finns i Smart notifications (iOS).

Telefon (Android)

För att kunna ta emot notiser från din telefon i din Polar-enhet måste du först aktivera notiser för de mobilapparna du vill ta emot notiser från. Du kan göra detta antingen via mobilappens inställningar eller via din Android-telefons inställningar för notiser. Se bruksanvisningen för din telefon för ytterligare information om inställningar för appnotiser.

Polar Flow-appen måste ha behörighet för att läsa notiser från din telefon. Du måste ge Polar Flow-appen tillgång till din telefons notiser (dvs. aktivera notiser i Polar Flow-appen). Polar Flow-appen guidar dig för att ge åtkomst vid behov.

Polar Flow mobilapp

I Polar Flow-appen är funktionen Smart-notiser aktiverad som standard.

Aktivera/inaktivera funktionen Smart-notiser i mobilappen på följande sätt:

 1. Öppna Polar Flow mobilapp.
 2. Gå till Enheter.
 3. Under Telefonnotiser väljer du På (ingen förhandsvisning) eller Av.
 4. Synkronisera din M200 med mobilappen genom att trycka och hålla in den VÄNSTRA knappen på din M200.
 5. Smart-notiser på eller Smart-notiser av visas på displayen i din M200.

När du ändrar inställningarna för notiser i Polar Flow mobilapp ska du komma ihåg att synkronisera din M200 med mobilappen.

Stör ej

Om du vill inaktivera notiser under vissa tider på dygnet aktiverar du Stör ej i Polar Flow-mobilapp. När funktionen är aktiverad får du inga notiser under den tidsperiod som du har ställt in. Enligt standardinställningen är Stör ej aktiverad mellan kl 22.00 och 07.00.

Så här ändrar du inställningar för Stör ej:

 1. Öppna Polar Flow mobilapp.
 2. Gå till Enheter.
 3. Under Telefonnotiser använder du reglaget för att aktivera eller inaktivera Stör ej och ange start- och sluttid för funktionen.
 4. Synkronisera din M200 med mobilappen genom att trycka och hålla in den VÄNSTRA knappen på din M200.

Blockera appar

Fungerar endast på M200 ihopparad med en Android-telefon

Om du har specifika notiser som kommer till din telefon som du inte vill se i din M200, kan du förhindra att enskilda appar skickar smart-notiser till din M200. Så här blockerar du notiser från specifika appar:

 1. Öppna Polar Flow mobilapp.
 2. Gå till Enheter.
 3. Under M200 trycker du på Blockera appar från den nedre delen av sidan.
 4. Välj vilken app du vill blockera och kryssa i rutan bredvid dess namn.
 5. Synkronisera de ändrade inställningarna till din enhet genom att trycka och hålla in den VÄNSTRA knappen på din M200.

Användning av Smart-notiser

När du får en notis meddelar din M200 dig diskret med en vibrering. Du informeras om en kalenderhändelse och ett meddelande en gång, medan du informeras om inkommande samtal tills du trycker på knappen på din M200 eller svarar i telefonen. Notiser som inkommer under pågående samtal visas inte.

Du kan ta emot meddelanden om inkommande samtal under träning om Flow-appen körs på din telefon. Du får inga andra meddelanden (e-post, kalender, appar osv.) under träningspass.

Funktionen Smart-notiser fungerar via Bluetooth-anslutning

Bluetooth-anslutningen och funktionen Smart-notiser fungerar mellan din M200 och telefonen när de är inom en radie av ca 5 m från varandra. Om din M200 är utanför räckvidden i mindre än två timmar återupprättar telefonen anslutningen automatiskt inom 15 minuter när M200 kommer tillbaka inom räckvidden.

Om din M200 är utanför räckvidden i mer än två timmar kan du återupprätta anslutningen när din telefon och M200 återigen är inom räckvidden för Bluetooth genom att trycka och hålla in den VÄNSTRA knappen på din M200.

Se support.polar.com/en/M200 för mer information.