Du är här: Viktig information > Skötsel av din M200

Skötsel av din M200

Liksom alla andra elektroniska enheter ska Polar M200 hanteras varsamt. Förslagen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och njuta av denna produkt i många år framöver.

Ladda inte enheten när dess USB-kontakt är fuktig. Låt USB-kontakten torka eller torka den torr med en mjuk handduk innan du laddar. På så sätt får du en garanterat smidig laddning och synkronisering.

Håll din träningsenhet ren.

  • Vi rekommenderar att du tvättar enheten och armbandet efter varje träningspass under rinnande vatten med en mild tvållösning. Lossa enheten från armbandet och tvätta dem separat. Torka dem torra med en mjuk handduk.

Det är viktigt att du tvättar enheten och armbandet efter du har använt produkten i en pool med klor.

  • Om du inte använder enheten dygnet runt ska du torka bort eventuell fukt innan du lägger undan den. Förvara inte i tättslutande material eller i en fuktig miljö, t.ex. plastpåse eller fuktig sportväska.
  • Torka den torr med en mjuk handduk. Använd en fuktig pappershandduk för att torka av smuts från träningsenheten. Tvätta inte träningsenheten med högtryckstvätt så den riskerar att ta in vatten. Använd aldrig alkohol eller slipande material, som t.ex. stålull eller rengöringskemikalier.
  • När du ansluter din M200 till en dator eller en laddare ska du kontrollera att det inte finns fukt, hår, damm eller smuts på USB-kontakten till M200. Torka försiktigt av smuts och fukt. Använd inga vassa verktyg för rengöring för att undvika repning.

Drifttemperaturerna är 0 °C till +50 °C. Observera att du kan bära träningsenheten även i kallare väder när den är på armen eftersom din hud värmer enheten. Om du emellertid använder den på cykelstyret ska du följa temperaturgränsen för kunna att använda enheten.

Förvaring

Förvara träningsdatorn på en sval och torr plats. Den ska inte förvaras i fuktig miljö, i tättslutande material som inte andas (såsom en plastpåse eller sportväska) eller tillsammans med elektriskt ledande material (t.ex. en blöt handduk). Utsätt inte träningsenheten för direkt solljus under längre perioder, som till exempel genom att lämna den i en bil eller monterad på en cykel.

Vi rekommenderar att du förvarar träningsenheten delvis eller helt laddad. Batteriet förlorar långsamt sin laddning när det förvaras. Om du ska förvara träningsenheten i flera månader rekommenderar vi att du laddar batteriet efter några månader. Detta förlänger batteriets livslängd.

Service

Under den två år långa garantitiden rekommenderar vi att du endast låter ett auktoriserat Polar Servicecenter utföra service. Garantin täcker inte skador eller följdskador som härrör från service som inte auktoriserats av Polar Electro. Se den begränsade internationella Polar-garantin för mer information.

För kontaktinformation och alla adresser till Polar Servicecenter, besök support.polar.com/support och landsspecifika webbplatser.