Du är här: Funktioner > Smart Coaching-funktioner > Aktivitetsguide

Aktivitetsguide

Funktionen Aktivitetsguide visar hur aktiv du har varit under dagen, och anger hur mycket som saknas för att du ska nå rekommendationerna för fysisk aktivitet per dag. Du kan kontrollera hur mycket du har uppfyllt av ditt aktivitetsmål för dagen antingen direkt i din M200, från mobilappen Polar Flow eller från webbtjänsten Polar Flow.

Aktivitetsguide i M200

I klockfunktionen i din M200 visar prickarna och siffrorna runt displayen din utveckling mot ditt dagliga aktivitetsmål.

Den andra ikonen i huvudmenyn i din M200 visar din aktivitet för aktuell dag mer i detalj. Här ser du hur stor procentandel av ditt dagliga aktivitetsmål som du har uppnått. Detsamma visas även med en aktivitetsstapel.

Om du öppnar Aktivitetsmenyn kan du se alternativ för hur du kan uppnå dagens aktivitetsmål. Din M200 anger hur länge du behöver vara aktiv om du väljer låg-, medel- eller högintensiva aktiviteter. "Uppe" innebär aktivitet med låg intensitet, "promenad" medelhög intensitet och "jogg" hög intensitet. Med praktisk vägledning som ”50 min promenad” eller ”20 min jogg” kan du välja hur du vill nå ditt mål. Det finns fler exempel på låg-, medel- och högintensiva aktiviteter i Polar Flow webbtjänst och Polar Flow-appen.

Se Aktivitetsmätning dygnet runt för mer information.