Du är här: Polar Flow > Synkar

Synkar

Du kan överföra data från din M200 till Polar Flow-appen trådlöst via Bluetooth Smart-anslutningen. Eller så kan du synkronisera din M200 med Polar Flow webbtjänst med en USB-port och FlowSync-programmet. För att kunna synkronisera data mellan din M200 och Flow-appen måste du ha ett användarkonto på Polar Flow. Om du vill synkronisera data från din M200 direkt till webbtjänsten behöver du även ladda ner programmet Polar FlowSync. Om du tidigare har ställt in din M200 har du redan skapat ett Polar-konto. Om du ställde in din M200 via en dator, har du även FlowSync-programmet på din dator.

Kom ihåg att synkronisera och hålla data uppdaterade mellan din M200 och webbtjänsten och mobilappen var du än är.

Synkronisera med Flow-mobilapp

Kontrollera följande före synkronisering:

  • Du har ett Polar-konto och Flow-appen.
  • Din mobila enhet har Bluetooth aktiverat och att flygplansläge inte är aktiverat.
  • Du har parat ihop din M200 med appen i din mobil. Mer information finns i Ihopparning.

Synkronisera dina data:

  1. Logga in på Flow-appen och tryck och håll in den VÄNSTRA knappen på din M200.
  2. Söker visas följt av Ansluter och sedan Synkronisering.
  3. Du ser en roterande cirkel på displayen i M200 under synkronisering. Cirkeln ändras till en bockikon när synkroniseringen har genomförts.

Din M200 synkroniseras med Flow appen automatiskt när du har avslutat ett träningspass om din telefon är inom räckvidden för Bluetooth. När din M200 synkroniserar med Flow-appen synkroniseras även dina aktivitets- och träningsdata automatiskt till Flow webbtjänst.

För support och mer information om hur du använder Polar Flow-appen kan du gå till support.polar.com/en/support/Flow_app.

Synkronisera med Flow webbtjänst via FlowSync

För att synkronisera data med Flow webbtjänst måste du ha FlowSync-programmet. Gå till flow.polar.com/start och ladda ner och installera det innan du försöker synkronisera.

  1. Anslut din M200 till en dator. Kontrollera att FlowSync-programmet körs.
  2. FlowSync-programmet öppnas på din dator och synkroniseringen startar.
  3. Slutförd visas när du är klar.

Varje gång du ansluter din M200 till din dator kommer Polar FlowSync-programmet att överföra dina data till Polar Flow webbtjänst och synkronisera alla inställningar du kan ha ändrat. Om synkroniseringen inte startar automatiskt ska du starta FlowSync från skrivbordsikonen (Windows) eller från programmappen (Mac OS X). Varje gång en uppdatering av mjukvara finns tillgänglig kommer FlowSync att meddela dig och uppmana dig att installera den.

Om du ändrar inställningar i Flow webbtjänst medan M200 är ansluten till din dator ska du trycka på knappen Synkronisera i FlowSync för att överföra inställningarna till din M200.

För support och mer information om hur du använder Flow webbtjänst, gå till support.polar.com/en/support/flow.

För support och mer information om hur du använder FlowSync-programmet, gå till support.polar.com/en/support/FlowSync.