Du är här: Polar Flow > Planera din träning

Planera din träning

Du kan planera din träning och skapa personliga träningsmål på Polar Flow webbtjänst eller i Polar Flow-appen.

Skapa en träningsplan med Säsongsplaneraren

Säsongsplaneraren i Flow-webbtjänsten är ett bra verktyg för att skapa en skräddarsydd årlig träningsplan. Oavsett träningsmål hjälper Polar Flow dig att skapa en övergripande plan för att nå det. Du hittar verktyget Säsongsplanerare från fliken Program i Polar Flow-webbtjänsten.

Polar Flow for Coach är en kostnadsfri fjärrplattform för coachning som gör det möjligt för din tränare att planera varje detalj i din träning från fullständiga säsongsplaner till individuella träningspass.

Skapa ett träningsmål i Polar Flow-appen och -webbtjänsten

Observera att träningsmålen måste synkroniseras till din klocka via FlowSync eller via Flow-appen innan du kan använda dem. Din klocka ger dig vägledning under träningen för att nå ditt träningsmål.

Så här skapar du ett träningsmål i webbtjänsten Polar Flow:

 1. Gå till Dagbok och klicka på Lägg till > Träningsmål.

 2. I Lägg till träningsmål väljer du Sport, anger Målnamn (max 45 tecken), Datum och Starttid, och de Noteringar (valfritt) som du vill lägga till.

Välj sedan typ av träningsmål från följande:

Tidsmål

 1. Välj Träningstid.
 2. Ange träningstid.
 3. Klicka på Lägg till i favoriter om du vill lägga till målet i din lista med favoriter.
 4. Klicka på Lägg till i Dagboken för att lägga till målet i din Dagbok.

Distansmål

 1. Välj Distans.
 2. Ange distans.
 3. Klicka på Lägg till i favoriter om du vill lägga till målet i din lista med favoriter.
 4. Klicka på Lägg till i Dagboken för att lägga till målet i din Dagbok.

Kalorimål

 1. Välj Kalori.
 2. Ange antal kalorier
 3. Klicka på Lägg till i favoriter om du vill lägga till målet i din lista med favoriter.
 4. Klicka på Lägg till i Dagboken för att lägga till målet i din Dagbok.

Idealtempomål

 1. Välj Idealtempo.
 2. Fyll i två av följande värden: Träningstid, Distans eller Idealtempo. Det tredje fylls i automatiskt.
 3. Klicka på Lägg till i favoriter om du vill lägga till målet i din lista med favoriter.
 4. Klicka på Lägg till i Dagboken för att lägga till målet i din Dagbok.

Observera att Idealtempo endast kan synkroniseras med Grit X, V800, Vantage M, Vantage V och Vantage V2 (inte med A300, A360, A370, Ignite, M200, M400, M430, M460, M600).

Träningsmål i faser

 1. Välj I faser.
 2. Lägg till faser till ditt mål. Klicka på Träningstid för att lägga till en fas baserat på träningstid eller klicka på Distans för att lägga till en fas baserat på distans. Välj Namn och Varaktighet/Distans för varje fas.
 3. Markera rutan Starta nästa fas automatiskt om du vill ha automatiskt fasbyte. Om du lämnar rutan omarkerad måste du byta fas manuellt.
 4. Välj intensitet för fasen baserat på puls, hastighet eller effekt.


 5. Om du vill upprepa en fas väljer du + Upprepa faser och drar de faser du till upprepa till avsnittet Upprepa.


 6. Klicka på Lägg till i favoriter om du vill lägga till målet i din lista med favoriter.
 7. Klicka på Lägg till i Dagboken för att lägga till målet i din Dagbok.

I Grit X/Vantage V/Vantage V2 beräknas löpeffekt från handleden utan några externa sensorer. Med Vantage M krävs en extern effektsensor för mätning av löpeffekt. Du kan mäta din cykeleffekt om du parkopplar din Polar-enhet med en extern effektsensor för cykling med följande enheter: Grit X, M460, Vantage M, Vantage V, Vantage V2, V800 och V650.

Skapa ett mål baserat på favoritträningsmål

Om du har skapat ett mål och lagt till det i dina favoriter kan du använda det som mall för liknande mål. På det sättet blir det enklare att skapa träningsmål. Du behöver till exempel inte skapa ett komplicerat träningsmål med faser helt från början varje gång.

Gör så här om du vill använda en befintlig Favorit som mall för ett träningsmål:

 1. Hovra med musmarkören över ett datum på Dagboken.
 2. Klicka på +Lägg till > Favoritmål och välj sedan ett mål från listan Favoriter.


 3. Favoriten läggs till i din dagbok som ett schemalagt mål för dagen. Som standard är den schemalagda tiden för träningsmålet kl 18.00.
 4. Klicka på målet i Dagboken och ändra det som du vill. Om du redigerar målet i denna meny ändrar det inte det ursprungliga favoritmålet.
 5. Uppdatera ändringarna genom att klicka på Spara.

Du kan redigera dina favoritträningsmål och skapa nya på sidan Favoriter. Klicka på i den översta menynivån för att komma till sidan Favoriter.

Synkronisera målen till din klocka

Kom ihåg att synkronisera träningsmålen till din klocka från Flow-webbtjänsten via FlowSync eller Flow-appen. Om du inte synkroniserar dem är de bara synliga i din Flow-webbtjänstdagbok eller lista över Favoriter i Flow-webbtjänsten.

Information om hur du startar ett träningmålspass, se Starta ett träningspass.

Skapa ett träningsmål i Polar Flow-appen

Så här skapar du ett träningsmål i Polar Flow-appen:

 1. Gå till Träning och klicka på överst på sidan.
 2. Välj sedan typ av träningsmål från följande:

Synkronisera din klocka med Polar Flow-appen för att flytta träningsmålen till klockan.