Du är här: Polar Flow > Polar Flow-appen > Sportprofiler i Flow-appen

Polar sportprofiler i Flow-appen

Det finns tre standardsportprofiler i din M200. I Polar Flow-appen kan du lägga till nya sportprofiler till din sportlista eller radera sporter från ditt konto. Du kan ha maximalt 20 aktiva sportprofiler i Flow-appen och som används i din M200. Om du har över 20 sportprofiler på ditt Polar-konto överförs de första 20 i listan till din M200 när du synkroniserar.

Du kan ändra ordningen på dina sportprofiler. Tryck och håll in den ikon du vill flytta och dra och släpp den till den plats i listan där du vill ha den.

Lägga till en sportprofil

  1. I Polar Flow-appen går du till Sportprofiler från huvudmenyn.
  2. Tryck på plusikonen i det övre högra hörnet.
  3. Välj den sport du vill lägga till. De du redan har är markerade med rött i listan.
  4. Tryck sedan på KLAR i det övre högra hörnet för att lägga till sporten längst upp i listan över sportprofiler på ditt konto.

Radera en sportprofil

  1. I Polar Flow-appen går du till Sportprofiler från huvudmenyn.
  2. Tryck på den sportprofilsikon du vill radera.
  3. Tryck på Ta bort sportprofil.
  4. Tryck på Ta bort igen för att bekräfta raderingen av sportprofilen från ditt Polar-konto.

 

Kom ihåg att synkronisera de ändrade inställningarna till din M200.

Observera att inställningen Puls synlig för andra enheter är som standard aktiverad för ett antal inomhussport-, gruppsport- och lagsportprofiler. Detta innebär att kompatibla enheter, som använder trådlös Bluetooth Smart-teknik, till exempel gymutrustning, kan avläsa din puls. Du kan kontrollera vilka sportprofiler som har Bluetooth-sändning aktiverad som standard via Polars lista Sportprofiler. Du kan aktivera eller avaktivera Bluetooth-sändning via inställningarna för sportprofiler.