Du är här: Träning > Under träning

Under träning

Bläddra genom träningsdisplayerna

Under träning kan du bläddra mellan träningsdisplayerna med den HÖGRA knappen. Observera att de tillgängliga träningsdisplayer och data som visas beror på vilken sport du har valt. Du kan ange specifika inställningar för varje sportprofil i Polar Flow webbtjänst, som t.ex. att skapa skräddarsydda träningsdisplayer. Mer information finns i Sportprofiler i Flow webbtjänst.

Standardträningsdisplayerna i sportprofilen för Löpning visar till exempel följande uppgifter:Träningstid hittills.
Aktuell puls.Aktuell hastighet/tempo.
Avverkad sträcka hittills.Träningstid hittills.
Aktuell varvtid.Ditt aktuella tempo i förhållande till tempot vid världsrekordet i maraton.

Träna med ett snabbmål

Om du har skapat ett träningsmål baserat på tid, sträcka eller kalorier i Flow webbtjänst och synkroniserat det till din M200, får du följande display som första standardträningsdisplay:

Hur mycket tid, hur många kilometer/miles eller kalorier som återstår för att uppnå ditt mål.
Hur mycket av ditt mål du har uppnått i procent.

När du närmar dig ditt träningsmål ser du prickar runt displayen som visar din utveckling. Siffrorna runt displayen anger procent.

Träning med ett träningsmål i faser

Om du har skapat ett träningsmål i faser i Flow webbtjänst och synkroniserat det till din M200, får du följande display som första standardträningsdisplay:Din aktuella puls.
Nedräkningstimer för fasen.

När du genomför ditt träningsmål i faser anger prickarna din målpulszon.

Pulszoner

Prickarna tillsammans med siffrorna runt displayen visar i vilken pulszon du tränar. En blinkande prick visar om du är närmare föregående eller nästa pulszon.

På exempelbilden till höger tränar du i pulszon 2, vilket innebär 60-69 % av maxpuls. Den blinkande pricken visar att du är nära 70 % av maxpuls.

Funktioner under träning

Lagra en varv-/mellantid

Lagra en varv-/mellantid genom att trycka och hålla in den HÖGRA knappen.

Ändra fas under ett träningspass med faser

Om du valde att ändra fas manuellt när du skapade ett fasmål trycker du på HÖGER knapp för att fortsätta till nästa fas när fasen har avslutats.

Display ljus

Under träningen tänds displayen automatiskt när du vrider handleden för att se displayen.

Meddelanden

Om du tränar utanför de planerade pulszonerna varnar din M200 dig med en vibration.