Du är här: Träning > Pausa/stoppa ett träningspass

Pausa/stoppa ett träningspass

Pausa registreringen av ett träningspass genom att trycka på den VÄNSTRA knappen. Registrering pausad visas. Fortsätt träningsregisteringen genom att trycka på den HÖGRA knappen.

Avsluta registreringen av ett träningspass genom att trycka och hålla in den VÄNSTRA knappen när du är i pausläget. Registrering avslutad visas.

Om du avslutar ditt träningspass efter en paus inkluderas inte tiden som förflutit under pausen i den totala träningstiden.