Du är här: Inställn. > Fabriksåterställa M200

Fabriksåterställa M200

Om du får problem med din M200 och en omstart inte hjälper kan du försöka att fabriksåterställa enheten.

En fabriksåterställning rensar din M200 på all information och du måste göra om alla inställningar och koppla produkten till ditt användarkonto på Flow. Du kan först se om våra supportdokument med felsökning på Polar Support-sidorna kan hjälpa dig att åtgärda problemet du upplever innan du fabriksåterställer M200.

Så här fabriksåterställer du din M200 i FlowSync med din dator:

  1. Anslut din M200 till datorn.
  2. Klicka på kugghjulsikonen för inställningar i FlowSync för att öppna inställningsmenyn.
  3. Tryck på knappen Fabriksåterställning.

Du kan också återställa din M200 från själva enheten:

  1. Gå till Inställningar > Om din produkt > Starta om enheten.
  2. Tryck på och håll in den högra knappen och tryck sedan på den högra knappen igen för att bekräfta omstarten.
  3. Medan Polar-logon är synlig, tryck och håll in den vänstra knappen tills ”Restoring” visas.

Efter slutförd fabriksåterställning måste du ställa in din M200 igen, antingen via mobilen eller datorn. Kom ihåg att använda samma Polar-konto under inställningarna som du gjorde före återställningen.