Du är här: Viktig information > Batteri

Batteri

Vid slutet av dess livslängd uppmuntrar Polar dig att minimera möjliga effekter av nedskräpningen av miljön och nedskräpningens effekter på människors hälsa genom att följa lokala förordningar om avfallshantering och, där det är möjligt, separat bortskaffa elektroniska apparater. Släng inte denna produkt som osorterat kommunalt avfall.

Ladda batteriet i M200

M200 har ett internt uppladdningsbart batteri. Uppladdningsbara batterier har ett begränsat antal laddningscykler. Du kan ladda och ladda ur batteriet mer än 300 gånger innan kapaciteten sjunker märkbart. Antalet laddningscykler varierar också beroende på användning och driftförhållanden.

Ladda inte batteriet i temperaturer under 0 °C eller över +40 °C eller när USB-porten är fuktig.

Du kan ladda batteriet via ett vägguttag. När du laddar den via ett vägguttag ska du använda en USB-nätadapter (medföljer inte produkten). Om du använder en USB-laddare, ska du se till att adaptern är märkt med ”output5Vdc” och att den ger minst 500mA. Använd endast en erforderligt säkerhetsgodkänd USB-strömadapter (Märkt med "LPS", "Limited Power Supply", "UL listed" eller “CE”).

Ladda inte Polar-produkter med en 9-voltsladdare. Om du använder en 9-voltsladdare kan din Polar-produkt skadas.

Se också till att du ansluter M200 i adaptern på rätt sätt, dvs. de fyra stiften på USB-kontakten till M200 måste vara riktade mot de fya stiften i USB-nätadaptern.

Ladda med din dator genom att ansluta din M200 till datorn så kan den samtidigt synkroniseras via FlowSync.

  1. Lossa enheten från armbandet.
  2. Anslut din M200 till en dator med den medföljande USB-kabeln. Se till att du sätter i M200 åt rätt håll (se bilden nedan). Om du ansluter M200 direkt till en dators USB-port ska du se tlll att USB-kontakten inte böjs. Om batteriet är helt tomt tar det ett par minuter innan laddningen startar. Låt din dator installera föreslagna USB-drivrutiner.

    Innan du laddar ska du se till att det inte finns någon fukt, hår, damm eller smuts på USB-kontakten på M200. Torka försiktigt av smuts och fukt.

  3. Efter synkronisering fylls en animerad batteriikon på i displayen när batteriet laddar.
  4. När batteriikonen är helt fylld är M200 fulladdad.

Lämna inte batteriet helt urladdat under en längre tid och håll det inte fulladdat hela tiden, eftersom det kan försämra batteriets livslängd.

Batteriets drifttid

Batteriets drifttid är:

  • upp till 6 dagar med aktivitetsmätning dygnet runt och träning 1 tim/dag med GPS och optisk pulsmätning och utan Smart-notiser aktiverade, eller
  • upp till 6 träningstimmar med GPS och optisk pulssensor, eller
  • upp till 40 träningstimmar med optisk pulssensor, eller
  • upp till 30 dagar med aktivitetsmätning dygnet runt utan Smart-notiser.

Drifttiden är beroende av flera faktorer, som t.ex. temperaturen i miljön som M200 används i, funktionerna du använder, hur länge displayen är på samt batteriets ålder. Drifttiden minskar markant vid temperaturer en bra bit under fryspunkten. Om du bär M200 under jackan hjälper du till att hålla den varmare och öka drifttiden.

Meddelanden om svagt batteri

Svagt batteri

Batteriets laddning är låg. Du bör ladda M200.

Ladda

Batteriet är för svagt för att registrera ett träningspass. Du kan inte starta ett nytt träningspass innan M200 har laddats.