Du är här: Funktioner > Sportprofiler

Polar sportprofiler

Sportprofilerna är det val av sporter du har i din M200. Vi har skapat tre standardsportprofiler för M200, men du kan lägga till nya sportprofiler som du kan använda i Polar Flow-appen eller Polar Flow webbtjänst och synkronisera dem till din M200, och på så sätt skapa en lista över alla dina favoritsporter.

I Flow webbtjänst kan du även ange specifika inställningar för varje sportprofil. Du kan till exempel skapa skräddarsydda träningsdisplayer för varje sport du utför och välja vilka data du vill se när du tränar: enbart puls eller hastighet och sträcka — helt enkelt det som passar dig och dina träningsbehov bäst.

Du kan ha maximalt 20 sporter i din M200 åt gången. Antalet sportprofiler i Polar Flow-mobilappen och webbtjänsten Polar Flow är inte begränsat.

Mer information finns i Sportprofiler i Polar Flow-webbtjänsten eller Sportprofiler i Polar Flow-appen.

Genom att använda sportprofiler kan du följa din träning och att se din utveckling i olika sporter. Se din träningshistorik och följ din utveckling i Flow webbtjänst.

Observera att inställningen Puls synlig för andra enheter är som standard aktiverad för ett antal inomhussport-, gruppsport- och lagsportprofiler. Detta innebär att kompatibla enheter, som använder trådlös Bluetooth Smart-teknik, till exempel gymutrustning, kan avläsa din puls. Du kan kontrollera vilka sportprofiler som har Bluetooth-sändning aktiverad som standard via Polars lista Sportprofiler. Du kan aktivera eller avaktivera Bluetooth-sändning via inställningarna för sportprofiler.