Du är här: Komma igång > Ställa in din M200

Ställa in din M200

Din nya M200 är i fabriksläge och aktiveras när du ansluter den till en USB-laddare för laddning eller en dator för installation. Vi rekommenderar att du laddar batteriet innan du börjar använda din M200. Om batteriet är helt tomt tar det ett par minuter innan laddningen startar. Se Batterier för detaljerad information om hur du laddar batteriet, batteriets drifttid och meddelanden om svagt batteri.

Välj ett alternativ för installation: en kompatibel mobilenhet eller en dator

Du kan välja hur din M200 ska installeras: antingen trådlöst med en kompatibel mobilenhet eller med en dator. Båda metoderna kräver en internetanslutning.

 • Installation via en mobilenhet är praktisk om du inte har tillgång till en dator med en USB-port, men det tar lite längre tid.
 • Installation via en dator med fast internetanslutning är snabbare och du kan ladda din M200 samtidigt, men du behöver då en dator.

Alternativ A: Ställ in med en mobilenhet och Polar Flow-appen

Polar M200 ansluts till Polar Flow-mobilappen trådlöst via Bluetooth® Smart, så se till att ha Bluetooth aktiverad i din mobilenhet.

Se vilka enheter som är kompatibla med Polar Flow-appen på support.polar.com.

 1. Lossa armbandet, såsom beskrivs i kapitlet Armband.
 2. För att säkerställa att det finns tillräckligt med laddning i din M200 under installationen via mobilenheten ska du ansluta din M200 till en USB-port eller till en USB-nätadapter. Kontrollera att adaptern är markerad med "output 5Vdc" och att den ger minst 500 mA. Se till att du ansluter M200 i adaptern på rätt sätt, dvs. de fyra stiften på USB-kontakten på M200 måste vara riktade mot de fyra stiften i din dators USB-port eller i USB-nätadapatern. Det kan ta några minuter för din M200 att aktiveras innan laddningsanimeringen visas.

  Innan du laddar ska du se till att det inte finns någon fukt, hår, damm eller smuts på USB-kontakten på M200. Torka försiktigt av smuts och fukt.

 3. Gå till App Store eller Google Play på din telefon och sök efter och ladda ner Polar Flow-appen.
 4. Öppna Flow-appen i din mobilenhet. Den känner att din nya M200 är i närheten och ber dig att påbörja ihopparning. Godkänn begäran om ihopparning och ange Bluetooth ihopparningskoden som visas på displayen på M200 i Flow-appen.

  För att kunna ansluta din M200 till Flow-appen ska du se till att din M200 är påslagen.
 5. Skapa sedan ett användarkonto på Polar Flow eller logga in om du redan har ett. Appen guidar dig genom registrerings- och installationsprocessen. Tryck på Spara och synka när du har angett alla inställningar. Dina personliga inställningar synkroniseras nu till din M200.

  För att få exakta och personliga aktivitets- och träningsdata är det viktigt att du är noggrann med inställningarna. Om det finns en mjukvaruuppdatering tillgänglig för din M200 rekommenderar vi att du installerar den under installationsprocessen. Det kan ta upp till 20 minuter att slutföra.
 6. Displayen i M200 öppnar klockläget när synkroniseringen är klar.

När inställningarna är klara är du redo att starta. Ha det så kul!

Alternativ B: Ställ in med din dator

 1. Gå till flow.polar.com/start och installera programmet FlowSync för att ställa in din M200.
 2. Lossa armbandet, såsom beskrivs i kapitlet Armband.
 3. Anslut din M200 till en dator med den medföljande USB-kabeln för att ladda den under installationen. Se till att du ansluter M200 i adaptern på rätt sätt (se bilden ovan). Om du ansluter M200 direkt till en dators USB-port ska du se tlll att USB-kontakten inte böjs. Det kan ta några minuter för din M200 att aktiveras. Låt din dator installera föreslagna USB-drivrutiner.

  Innan du laddar ska du se till att det inte finns någon fukt, hår, damm eller smuts på USB-kontakten på M200. Torka försiktigt av smuts och fukt.
 4. Logga in med ditt Polar Flow-konto eller skapa ett nytt om du inte redan har ett användarkonto. Webbtjänsten guidar dig genom inställningarna och installationen.

  För att få exakta och personliga aktivitets- och träningsdata är det viktigt att du är noggrann med de fysiska inställningarna när du registrerar dig för webbtjänsten. När du registrerar dig kan du välja vilket språk du vill använda på din M200. Om det finns en mjukvaruuppdatering tillgänglig för din M200 rekommenderar vi att du installerar den under installationsprocessen. Det kan ta upp till 10 minuter att slutföra.

När inställningarna är klara är du redo att starta. Ha det så kul!