Du är här: Komma igång > Knappar, displayikoner och menystruktur

Knappar, displayikoner och menystruktur

Knappar

M200 har två knappar, en på vardera sidan. Se tabellen nedan för knappfunktioner.

VÄNSTER HÖGER
Kort tryck Kort tryck
Återgå till föregående nivå i menyn Bläddra genom menyn, val och träningsdisplayer
Pausa träningen  
Tryck och håll in Tryck och håll in
När träningen har pausats, för att avsluta träningsregistreringen Öppna en meny
Återgå till klockfunktionen Bekräfta val
Börja ihopparning och synkronisering i klockläge Börja träna
  Lagra en varv-/mellantid under träning

En knapptryckning aktiverar bakgrundsljuset. Under träningen tänds displayen automatiskt när du vrider handleden för att se displayen.

Displayikoner

Prickarna runt displayen kan ange flera saker:

  • I klockfunktionen anger prickarna din utveckling mot ditt dagliga aktivitetsmål.
  • Under träning anger prickarna din aktuella pulszon. Om du genomför ett träningsmål i faser anger prickarna din målpulszon. Om du genomför ett snabbträningsmål visar prickarna din utveckling mot uppnåendet av målet.
  • När du bläddrar genom menyerna visar prickarna rullningslistan för menyn.
Flygläget är aktiverat. Alla trådlösa anslutningar till mobiltelefonen och tillbehör är frånkopplade.
Stör ej-läget är aktiverat. Du kommer därför inte att få några smart-notiser. Enligt standardinställningen är läget Stör ej aktiverat mellan kl 22.00 och 07.00. Du kan aktivera och inaktivera Stör ej-läget och justera inställningarna i mobilappen Polar Flow. Mer information finns i Smart-notiser.
Bluetooth-anslutningen till din ihopparade telefon är frånkopplad. I klockfunktionen trycker du och håller in den VÄNSTRA knappen för att återansluta.

Synkar. Du ser en roterande cirkel i klockfunktionen när M200 synkroniseras med Polar Flow-appen.

Synkroniseringen är klar. Detta visas kort i stället för den roterande cirkeln efter slutförd synkronisering.

Synkronisering misslyckades. Om du ser den här ikonen efter en synkronisering kunde din M200 inte synkronisera med Polar Flow-appen.

Du har uppnått ditt veckomål. Se kapitlet om Löpprogram för mer information.

GPS-ikonen  blinkar när din M200 söker efter satellitsignaler. När M200 har hittat signalerna slutar ikonen att blinka och visas med ett fast sken på displayen.

Hjärtikonen betyder puls. Hjärtikonen blinkar när M200 söker efter din puls. När pulsen har hittats slutar ikonen att blinka och visas med ett fast sken på displayen.

Menystruktur

Träning

Gå till Träning för att starta ett träningspass. Bläddra genom listan över sportprofiler och välj den du vill använda för ditt träningspass. Du kan lägga till fler sporter i listan i Polar Flow-mobilappen eller i webbtjänsten Polar Flow. I webbtjänsten kan du ange specifika inställningar för varje sportprofil.

Aktivitet

I displayen Aktivitet visas ditt dagliga aktivitetsmål med en aktivitetsstapel. Aktivitetsstapeln fylls när du når ditt dagliga mål. Du kan också se din utveckling mot ditt dagliga aktivitetsmål i klockfunktionen från prickarna runt displayen. Öppna Aktivitetsmenyn för att se alternativen för att nå ditt dagliga aktivitetsmål och de steg du har tagit under dagen. Om du får inaktivitetsstämplar under dagen visas de också i Aktivitetsmenyn.

Det dagliga aktivitetsmålet du får från Polar M200 är baserat på dina personliga data och ditt val av aktivitetsnivå, som du hittar och kan ändra i inställningarna under ditt namn och din profilbild i Polar Flow-appen eller på webbtjänsten Polar Flow.

Se Aktivitetsmätning dygnet runt för mer information.

Historik

Under Historik ser du dina fem senaste träningspass. Data för tidigare träningspass sparas på din M200 tills den är synkroniserad med Polar Flow-appen eller webbtjänsten Polar Flow. Om din M200 inte har tillräcklig minneskapacitet för att lagra din träningshistorik får du meddelande om att du ska synkronisera dina tidigare träningspass till Flow-appen eller webbtjänsten. Mer information finns i Träningssummering.

Min puls

I Min puls kan du kontrollera din aktuella puls utan att starta ett träningspass.

Inställn.

I Inställningar kan du para och synkronisera enheter med din M200 och aktivera/inaktivera smart-notiser och flygläget. Mer information finns i Inställningar.