Jesteś tutaj: Ustawienia > Ustawienia zegara

Ustawienia zegara

Aby wyświetlić i zmienić ustawienia zegara, wybierz Ustawienia > Ustawienia zegara

W menu Ustawienia zegara znajdują się następujące pozycje:

  • Alarm
  • Godzina
  • Data
  • Pierwszy dzień tygodnia
  • Tarcza zegara

Alarm

Ustaw powtarzalność alarmu: Wyłączony, jednorazowy, pn – pt lub Codziennie. Jeśli wybierzesz Jednorazowy, pn – pt lub Codziennie, ustaw również godzinę alarmu.

Po ustawieniu alarmu podczas wyświetlania czasu pojawi się ikona zegara.

Godzina

Ustaw format zegara: 24-godz lub 12-godz. Następnie ustaw godzinę.

Po zsynchronizowaniu urządzenia z aplikacją Flow i serwisem internetowym godzina zostanie automatycznie zaktualizowana.

Data

Ustaw datę. Ustaw również Format daty. Dostępne są następujące opcje: mm/dd/rrrr, dd/mm/rrrr, rrrr/mm/dd, dd-mm-rrrr, rrrr-mm-dd, dd.mm.rrrr lub rrrr.mm.dd.

Po zsynchronizowaniu urządzenia z aplikacją Flow i serwisem internetowym data zostanie automatycznie zaktualizowana.

Pierwszy dzień tygodnia

Wybierz pierwszy dzień tygodnia. Wybierz Poniedziałek, Sobota lub Niedziela.

Po zsynchronizowaniu urządzenia z aplikacją Flow i serwisem internetowym pierwszy dzień tygodnia zostanie automatycznie zaktualizowany.

Tarcza zegara

Wybierz tarczę zegara:

  • Jumbo

  • Activity

  • Powiększony

  • Analogowy

  • Duże znaki

Wybór tarczy „Jumbo” (domyślna) lub „Activity” pozwoli Ci na monitorowanie Twojej dziennej aktywności w trybie wyświetlania czasu.

Tarcze zegarka wyświetlające sekundy aktualizują się co sekundę, przez co nieznacznie zwiększają zużycie akumulatora.