Jesteś tutaj: Funkcje > GPS > Powrót do punktu startowego

Powrót do punktu startowego

Funkcja powrotu do punktu startowego prowadzi z powrotem do punktu początkowego Twojej sesji.

Korzystanie z funkcji powrotu do punktu startowego:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PODŚWIETLENIE. Wyświetlone zostanie Menu podręczne.
  2. Wybierz Włącz przewodnik. Wyświetlony zostanie komunikat Włączono wyświetlanie strzałek w przewodniku, a M430 przejdzie do ekranu Powrót do punktu początkowego.

Powrót do punktu początkowego:

  • Utrzymuj pulsometr M430 poziomo przed sobą.
  • Przemieść się, aby pulsometr M430 mógł określić, w którym kierunku idziesz. Strzałka będzie wskazywać kierunek, w którym należy iść, aby dotrzeć do punktu początkowego.
  • Aby powrócić do punktu początkowego, poruszaj się w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
  • Ponadto pulsometr M430 wyświetla współrzędne i bezpośrednią odległość (w linii prostej) dzielącą Cię od punktu początkowego.

Będąc w nieznanym miejscu, zawsze noś ze sobą mapę na wypadek utraty sygnału satelitarnego lub rozładowania akumulatora pulsometru M430.