Jesteś tutaj: Ważne informacje > Bateria

Bateria

Firma Polar zaleca przestrzeganie lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów, a tym samym ograniczenie możliwego niepożądanego wpływu odpadów na środowisko i zdrowie ludzi oraz, jeśli to możliwe, oddawanie produktów (po zakończeniu ich przydatności) do punktów zbiórki odpadów elektronicznych. Nie utylizować produktu razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

Ładowanie M430

Zegarek M430 jest wyposażony we wbudowany akumulator. Akumulatory mają ograniczoną liczbę cykli ładowania. Spadek wydajności akumulatora stanie się zauważalny po ponad 300 ładowaniach i rozładowaniach. Liczba cykli ładowania różni się w zależności od warunków użytkowania i obsługi.

Nie ładuj akumulatora w temperaturze poniżej 0°C, powyżej +40°C lub jeśli port USB jest wilgotny.

Użyj kabla USB dołączonego do zestawu, aby naładować pulsometr, podłączając go do portu USB komputera.

Akumulator można również naładować przez podłączenie do gniazdka ściennego. W przypadku ładowania zegarka za pomocą gniazdka, użyj zasilacza USB (nie jest dołączony do zestawu). Jeśli używasz zasilacza USB, upewnij się, że posiada on oznaczenie „Output 5V DC” („Wyjście 5 V DC”) oraz zapewnia prąd o natężeniu co najmniej 500 mA. Używaj wyłącznie zasilacza USB posiadającego stosowne certyfikaty bezpieczeństwa (z oznaczeniem „LPS”, „Limited Power Supply”, „UL Listed” lub „CE”).

Nie ładuj produktów Polar za pomocą ładowarki 9 V. Korzystanie z ładowarki 9 V może doprowadzić do uszkodzenia Twojego produktu Polar.

Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że na powierzchni złącza USB lub kabla nie ma wilgoci, włosów, kurzu ani innych zanieczyszczeń. Delikatnie zetrzyj wszelkie zabrudzenia i zdmuchnij kurz. W razie konieczności możesz użyć wykałaczki. Do czyszczenia nie używaj żadnych ostrych narzędzi, aby uniknąć zarysowań.

Po podłączeniu do komputera możesz jednocześnie naładować akumulator M430 i zsynchronizować urządzenie z oprogramowaniem FlowSync.

  1. Podłącz kabel USB do portu USB M430, a drugi koniec kabla do komputera.
  2. Wyświetlony zostanie komunikat Ładowanie.
  3. Pełna ikona baterii oznacza, że bateria M430 została całkowicie naładowana.

Akumulator nie powinien pozostawać całkowicie rozładowany ani w pełni naładowany przez dłuższy czas, ponieważ może to wpłynąć na jego trwałość.

Czas działania akumulatora

Czas działania akumulatora to:

  • do 8 godzin ciągłego treningu z włączoną funkcją GPS i optycznym pomiarem tętna lub
  • do 30 godzin ciągłego treningu z trybem oszczędzania energii GPS i optycznym pomiarem tętna, lub
  • do 50 godzin tciągłego treningu z trybem oszczędzania energii GPS i nadajnikiem na klatkę piersiową Bluetooth Smart, lub
  • jeżeli urządzenie pracuje wyłącznie w trybie wyświetlania czasu przy włączonej funkcji monitorowania aktywności, czas działania wynosi ok. 20 dni.

Czas działania akumulatora jest zależny od wielu czynników, takich jak: temperatura otoczenia, w którym M430 jest używany, wybrane funkcje i czujniki oraz zużycie akumulatora. Powiadomienia z telefonu oraz częste synchronizowanie z aplikacją Flow również skracają czas działania akumulatora. Czas pracy ulega znacznemu skróceniu w bardzo niskich temperaturach. Noszenie zegarka M430 pod odzieżą wierzchnią pomaga utrzymać wyższą temperaturę i wydłużyć czas działania akumulatora.

Powiadomienie o niskim poziomie naładowania akumulatora

Niski poziom akum. Podłącz do ładowania: Poziom naładowania akumulatora jest niski. Zalecane jest ładowanie M430.

Naładuj przed treningiem: Poziom naładowania baterii jest zbyt niski, aby zarejestrować trening. Nie można rozpocząć rejestracji nowego treningu do czasu naładowania akumulatora M430.

Powiadomienie o niskim poziomie naładowania akumulatora podczas treningu:

  • M430 wyświetla powiadomienie, gdy poziom naładowania akumulatora pozwala na rejestrację godziny treningu.
  • Jeśli podczas treningu wyświetlone zostanie powiadomienie Niski poziom akumulatora, wyłączony zostanie pomiar tętna i GPS.
  • Po osiągnięciu krytycznie niskiego poziomu akumulatora wyświetlony zostanie komunikat Zapis zakończony. M430 zatrzyma rejestrowanie treningu i zapisze dane treningowe.

Gdy wyświetlacz pulsometru M430 nie reaguje, oznacza to, że akumulator wyczerpał się i urządzenie przeszło w tryb spoczynku. Naładuj M430. Jeśli akumulator jest całkowicie wyczerpany, wyświetlenie animacji ładowania może potrwać pewien czas.