Jesteś tutaj: Funkcje > Smart Coaching > Ciągły pomiar tętna

Ciągły pomiar tętna

Funkcja ciągłego pomiaru tętna pozwala na stałe mierzenie tętna. Umożliwia dokładniejszy pomiar liczby spalanych dziennie kalorii oraz ogólnej aktywności, gdyż dzięki tej funkcji aktywności charakteryzujące się niewielkimi ruchami nadgarstka, jak np. jazda na rowerze, mogą być dokładnie mierzone.

Ciągły pomiar tętna Polar uruchamia się raz na kilka minut lub na podstawie ruchów nadgarstka.

Funkcja mierzy tętno raz na kilka minut. Jeśli tętno jest podwyższone, urządzenie rozpoczyna ciągły pomiar tętna. Funkcja ciągłego pomiaru tętna może również uruchamiać się na bazie ruchów nadgarstka, jeśli np. idziesz szybkim tempem przez minimum minutę.

Ciągły pomiar tętna zatrzymuje się automatycznie w momencie, gdy aktywność spada poniżej określonego poziomu. Gdy urządzenie Polar wykryje, że od dłuższego czasu siedzisz, funkcja ciągłego pomiaru tętna uruchamia się, aby odnotować najniższe tętno w ciągu dnia.

Ciągły pomiar tętna M430 można włączać i wyłączać w menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Ciągły pomiar tętna.

W menu Mój dzień widoczne są najwyższe i najniższe wartości tętna z całego dnia oraz najniższe tętno z ostatniej nocy. Dokładniejsze informacje na temat tych pomiarów w dłuższych okresach znaleźć można w serwisie i aplikacji Polar Flow.

Pamiętaj, że włączona funkcja ciągłego pomiaru tętna spowoduje szybsze rozładowanie akumulatora urządzenia M430.

Dowiedz się więcej na temat funkcji ciągłego pomiaru tętna w szczegółowym poradniku.