Jesteś tutaj: Funkcje > Powiadomienia z telefonu

Powiadomienia z telefonu

Funkcja Powiadomienia z telefonu umożliwia wyświetlanie powiadomień z telefonu bezpośrednio na M430. M430 wyświetla powiadomienie o połączeniu przychodzącym lub nowej wiadomości (np. wiadomość SMS lub wiadomość WhatsApp). Powiadomi Cię również o wydarzeniach z kalendarza zapisanych w Twoim telefonie. Powiadomienia z telefonu są blokowane podczas testu wydolności oraz treningów, podczas których wykorzystujesz timer interwałów.

 • Aby skorzystać z funkcji Powiadomienia z telefonu, musisz zainstalować aplikację Polar Flow na urządzeniu z systemem iOS lub Android i połączyć je z M430.
 • Pamiętaj, że po włączeniu funkcji Powiadomienia z telefonu bateria w Twoim urządzeniu Polar i telefonie będzie szybciej się zużywać ze względu na konieczność ciągłego korzystania z technologii Bluetooth.

Aby otrzymywać powiadomienia z telefonu na M430, włącz funkcję powiadomień z telefonu z poziomu aplikacji mobilnej Polar Flow lub korzystając z menu Ustawienia ogólne na zegarku M430.

Ustawienia funkcji Powiadomienia z telefonu na M430

Powiadomienia są domyślnie wyłączone. Możesz je włączyć z poziomu Menu > Ustawienia > Ustawienia ogólne > Powiadomienia z telefonu.

W ustawieniach funkcji Powiadomienia z telefonu, znajdziesz następujące opcje:

 • Powiadomienia: Ustaw powiadomienia jako Włączone, Włączone (bez podglądu) lub Wyłączone.

  Włączone: treść powiadomienia jest pokazywana na wyświetlaczu M430. Włączone (bez podglądu): treść powiadomienia nie jest pokazywana na wyświetlaczu M430. Wyłączone (ustawienie domyślne): M430 nie będzie odbierać powiadomień z telefonu.

  W aplikacji Polar Flow możesz wybrać te aplikacje, z których chcesz otrzymywać powiadomienia.

 • Wibracje: Ustaw wibracje jako Włączone lub Wyłączone.
 • Okresowe wył. powiadomień: Jeśli chcesz wyłączyć powiadomienia (również te o połączeniach) w określonym okresie czasu, włącz funkcję Okresowe wył. powiadomień. Następnie ustaw okres, w którym funkcja Okresowe wył. powiadomień będzie aktywna. Po włączeniu funkcji Okresowe wył. powiadomień nie będziesz otrzymywać powiadomień (również tych o połączeniach) w ustawionym wcześniej okresie czasu.

  Domyślnie funkcja Okresowe wył. powiadomień jest aktywna od godziny 22:00 do 7:00.

Ustawienia funkcji Powiadomienia z telefonu na telefonie

Aplikacja mobilna Polar Flow

W aplikacji mobilnej Polar Flow funkcja Powiadomienia z telefonu jest domyślnie wyłączona.

Możesz ją włączyć lub wyłączyć z poziomu aplikacji mobilnej w następujący sposób:

 1. Uruchom aplikację mobilną Polar Flow.
 2. Przejdź do zakładki Urządzenia.
 3. W menu Powiadomienia z telefonu wybierz Włączone (bez podglądu) lub Wyłączone.
 4. Aby zsynchronizować Polar M430 z aplikacją mobilną, naciśnij i przytrzymaj przycisk WSTECZ.
 5. Na wyświetlaczu M430 wyświetlony zostanie komunikat Powiadom. z telefonu wł. lub Powiadom. z telefonu wył.

Pamiętaj, aby po każdej zmianie ustawień powiadomień za pomocą aplikacji Polar Flow zsynchronizować M430.

Okresowe wył. powiadomień

Jeśli chcesz wyłączyć powiadomienia w określonej porze dnia, włącz funkcję Okresowe wył. powiadomień w aplikacji mobilnej Polar Flow. Po jej włączeniu nie będziesz otrzymywać powiadomień w ustawionym wcześniej okresie. Domyślnie tryb Okresowe wył. powiadomień jest aktywny od godziny 22:00 do 7:00.

Ustawienia funkcji Okresowe wył. powiadomień możesz zmienić w następujący sposób:

 1. Uruchom aplikację mobilną Polar Flow.
 2. Przejdź do zakładki Urządzenia.
 3. W menu Powiadomienia z telefonu włącz lub wyłącz funkcję Okresowe wył. powiadomień za pomocą suwaka, a następnie ustaw godzinę rozpoczęcia i zakończenia trybu.
 4. Aby zsynchronizować Polar M430 z aplikacją mobilną, naciśnij i przytrzymaj przycisk WSTECZ.

Blokuj aplikacje

Funkcja jest dostępna tylko dla M430 połączonego z telefonem z systemem Android

Jeżeli nie chcesz, by konkretne powiadomienia z telefonu wyświetlały się na M430, możesz zablokować wyświetlanie powiadomień wybranych aplikacji. Aby zablokować wyświetlanie powiadomień z wybranych aplikacji:

 1. Uruchom aplikację mobilną Polar Flow.
 2. Przejdź do zakładki Urządzenia.
 3. W ustawieniach M430 dotknij Blokuj aplikacje na dole ekranu.
 4. Wybierz aplikację, którą chcesz zablokować, a następnie zaznacz pole widoczne przy jej nazwie.
 5. Zsynchronizuj zmianę ustawień z zegarkiem, naciskając i przytrzymując przycisk WSTECZ na M430.

Telefon (z systemem iOS)

Rodzaj powiadomień wyświetlanych na M430 zależy od wybranych ustawień powiadomień w telefonie. Aby skonfigurować ustawienia powiadomień na telefonie z systemem iOS:

 1. Przejdź do menu Ustawienia > Powiadomienia.
 2. Otwórz ustawienia powiadomień aplikacji, dotykając aplikacji w zakładce STYL ALERTU.
 3. Upewnij się, że opcja Zezwól na powiadomienia jest włączona, a STYL ALERTU PO ODBLOKOWANIU to Banery lub Alerty.

Telefon (z systemem Android)

Upewnij się, że na Twoim telefonie zainstalowany jest system Android w wersji 5.0 lub nowszej.

Aby odbierać powiadomienia z telefonu na urządzeniu Polar, musisz najpierw włączyć powiadomienia w tych aplikacjach mobilnych, z których chcesz je otrzymywać. Możesz to zrobić z poziomu ustawień poszczególnych aplikacji mobilnych lub ustawień powiadomień z aplikacji w systemie Android. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ustawień powiadomień z aplikacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi posiadanego telefonu.

Aplikacja Polar Flow musi posiadać odpowiednie uprawnienia, aby odbierać powiadomienia z Twojego telefonu. Konieczne jest więc umożliwienie jej dostępu do powiadomień z telefonu (tj. włączenie powiadomień w aplikacji Polar Flow). Gdy pojawi się taka potrzeba, aplikacja Polar Flow poprosi Cię o przyznanie jej wymaganych uprawnień.

Powiadomienia z telefonu w praktyce

Po otrzymaniu powiadomienia M430 zacznie dyskretnie wibrować. M430 wysyła pojedyncze powiadomienie w przypadku wydarzeń z kalendarza i wiadomości, a w przypadku połączeń przychodzących powiadomienie wyświetlane jest do momentu naciśnięcia przycisku lub odebrania połączenia. Jeśli w trakcie powiadomienia o połączeniu urządzenie odbierze inne powiadomienie, nie zostanie ono wyświetlone.

Podczas treningu możesz odbierać połączenia i odczytywać powiadomienia (e-mail, kalendarz, aplikacje itp.), jeśli aplikacja Flow jest uruchomiona na telefonie.

Funkcja Powiadomienia z telefonu działa w oparciu o technologię Bluetooth

Funkcje Bluetooth i Powiadomienia z telefonu działają, gdy odległość pomiędzy M430 a telefonem nie jest większa niż 10 m/33 stopy i nic nie zakłóca komunikacji. Jeśli M430 znajdował się poza zasięgiem przez mniej niż 2 godziny, telefon automatycznie nawiąże połączenie w ciągu 15 minut od ponownego znalezienia się w zasięgu.

Jeśli M430 znajdował się poza zasięgiem przez ponad 2 godziny, połączenie pomiędzy telefonem i M430 może zostać nawiązane ponownie w zasięgu łączności Bluetooth poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku WSTECZ.

Utracono połączenie

Ta ikona wyświetlana w lewym górnym rogu ekranu oznacza, że M430 utracił połączenie z telefonem i nie może otrzymywać powiadomień. Sprawdź, czy telefon znajduje się w odległości 10 m/33 stóp od urządzenia Polar oraz czy funkcja Bluetooth jest włączona.