Jesteś tutaj: Trening > Podczas treningu

Podczas treningu

Przeglądanie ekranów treningowych

Podczas treningu możesz przeglądać ekrany treningowe za pomocą przycisków W GÓRĘ/W DÓŁ. Zwróć uwagę, że dostępność ekranów treningowych i wyświetlanych danych zależy od rodzaju wybranej kategorii sportu. Ustawienia dla każdego profilu sportowego, takie jak spersonalizowane ekrany treningowe, możesz określić w serwisie internetowym i aplikacji Polar Flow. Więcej informacji znajduje się w części Profile sportowe w Polar Flow.

Zaznaczenie okrążenia

Naciśnij START, aby zapisać okrążenie. Okrążenia mogą także zapisywać się automatycznie. W ustawieniach profili sportowych ustaw Automat. okrąż. na Dystans okrąż. lub Czas okrążenia. Po wybraniu opcji Dystans okrąż. ustaw dystans, po którym zapisywane będzie kolejne okrążenie. Po wybraniu opcji Czas okrążenia ustaw czas, po którym zapisywane będzie kolejne okrążenie.

Blokowanie strefy tętna lub prędkości

Przytrzymaj przycisk START, aby zablokować bieżącą strefę tętna lub prędkości. Wybierz Strefa tętna lub Strefa prędk.. Przytrzymaj przycisk START, aby zablokować/odblokować strefę. Jeżeli Twoje tętno lub prędkość wykroczą poza zablokowaną strefę, M430 powiadomi o tym wibracjami.

Zmiana fazy podczas treningu interwałowego

Jeżeli ustawiona została opcja manualnej zmiany fazy podczas konfiguracji celu dotyczącego treningu fazowego:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHT.
  2. Wyświetlone zostanie Szybkie menu.
  3. Wybierz z listy Rozpocznij kolejną fazę, a następnie naciśnij przycisk START, aby przejść do następnej fazy.

Jeśli wybrano opcję zmiany automatycznej, po zakończeniu jednej fazy nastąpi automatyczne przejście do kolejnej fazy. M430 powiadomi o tym wibracjami.

Zmiana ustawień w Szybkim menu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHT. Wyświetlone zostanie Szybkie menu. Możesz zmienić określone ustawienia bez konieczności wstrzymywania treningu. Szczegółowe informacje znajdują się w części Szybkie menu.

Powiadomienia

Jeżeli trenujesz poza zaplanowanymi strefami tętna lub prędkości/tempa, M430 powiadomi Cię o tym wibracjami.