Jesteś tutaj: Funkcje > Smart Coaching > Całodobowy pomiar aktywności

Całodobowy pomiar aktywności

M430 monitoruje Twoją aktywność za pomocą wbudowanego akcelerometru 3D, który rejestruje ruchy ręką. Analizuje częstotliwość, intensywność i regularność ruchów oraz inne dane o Twojej aktywności fizycznej, dzięki czemu będziesz mógł sprawdzić swoją aktywność na co dzień, poza regularnymi treningami. Aby uzyskać najbardziej miarodajne wyniki pomiaru aktywności, zalecamy noszenie M430 na ręce niedominującej.

Cel związany z aktywnością

Twój osobisty cel związany z aktywnością zostanie ustalony podczas konfiguracji Polar M430. Zegarek pomaga w codziennym osiągnięciu założonego celu. Cel związany z aktywnością oparty jest na danych osobowych i poziomie dziennej aktywności, które można znaleźć w aplikacji lub serwisie internetowym Polar Flow.

Jeżeli chcesz zmienić swój cel, w aplikacji Flow dotknij swojej nazwy użytkownika/zdjęcia profilowego w menu i przesuń menu w dół, żeby zobaczyć cel związany z aktywnością. Możesz też przejść na flow.polar.com i zalogować się na konto Polar. Następnie kliknij nazwę użytkownika > Ustawienia > Cel związany z aktywnością. Wybierz jeden spośród trzech poziomów aktywności, który jest najbliższy Twojemu typowemu planowi dnia i codziennej aktywności fizycznej. Pod obszarem wyboru podawane są informacje o właściwej dla wybranego poziomu aktywności wymaganej do osiągnięcia dziennego celu. Przykładowo jeżeli jesteś pracownikiem biurowym i większość dnia spędzasz w pozycji siedzącej, Twój cel na typowy dzień to około 4 godziny aktywności o niskiej intensywności. Wymagania wobec osób, które w ramach swojej pracy dużo stoją i chodzą są wyższe.

Czas potrzebny do osiągnięcia celu aktywności zależy od wybranego poziomu i intensywności ćwiczeń. Możesz wykonywać intensywne ćwiczenia, aby szybciej osiągnąć cel, lub utrzymywać niższą aktywność przez cały dzień. Na intensywność wymaganą do osiągnięcia celu ma również wpływ wiek i płeć. Im młodsza osoba, tym treninigi muszą być intensywniejsze.

Dane dotyczące aktywności na M430

Możesz monitorować je w menu Mój dzień.
Twój dzienny cel związany z aktywnością jest przedstawiony w postaci okręgu, który zapełnia się podczas aktywności.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Twojej całkowitej dziennej aktywności, otwórz menu Mój dzień, naciskając przycisk START. M430 wyświetli następujące informacje:
  • Dzienna aktywność: Osiągnięty dotychczas odsetek dziennego celu aktywności.
  • Kalorie: Pokazuje liczbę kalorii spalonych podczas treningu, w wyniku aktywności i w związku z procesami metabolicznymi (minimalna aktywność metaboliczna wymagana do podtrzymania życia).
  • Kroki: Liczba pokonanych kroków. Długość i rodzaj aktywności są rejestrowane i szacunkowo przeliczane na kroki.
Naciśnij ponownie przycisk START, aby wyświetlić więcej szczegółów, oraz przyciski W GÓRĘ/W DÓŁ, aby otrzymać wskazówki pomagające osiągnąć dzienny cel aktywności.
  • Czas aktywności: Czas aktywności pokazuje łączny czas wysiłku, który korzystnie wpływa na Twój stan zdrowia.
  • Kalorie: Pokazuje liczbę kalorii spalonych podczas treningu, w wyniku aktywności i w związku z procesami metabolicznymi (minimalna aktywność metaboliczna wymagana do podtrzymania życia).
  • Kroki: Liczba pokonanych kroków. Długość i rodzaj aktywności są rejestrowane i szacunkowo przeliczane na kroki.
  • Potrzebujesz: M430 podaje możliwości, dzięki którym osiągniesz swój dzienny cel związany z aktywnością. Dzięki temu ekranowi dowiesz się, jak długo musisz być aktywny przy niskiej, średniej lub wysokiej intensywności treningu. Cel jest jeden, ale sposobów, by go osiągnąć – wiele. Dzienny cel dotyczący aktywności można osiągnąć, trenując z niską, średnią lub wysoką intensywnością. W przypadku pulsometru M430, „up” oznacza niską, „walking” – średnią, a „jogging” – wysoką intensywność. Przykłady ćwiczeń o niskiej, średniej i wysokiej intensywności są dostępne w serwisie Flow i aplikacji mobilnej. Możesz wybrać, w jaki sposób chcesz osiągnąć swój cel.

Wybór tarczy „Jumbo” (domyślna) lub „Activity” pozwoli Ci na monitorowanie Twojej dziennej aktywności w trybie wyświetlania czasu. Na tarczy zegarka Jumbo postęp realizacji dziennego celu aktywności wskazywany jest poprzez stopień wypełnienia ekranu. Na tarczy zegarka Activity postęp realizacji dziennego celu aktywności jest wyświetlany jako zapełniający się okrąg wokół daty i godziny. Gdy spędzasz czas aktywnie, okrąg stopniowo się wypełnia. Wygląd wyświetlanego zegara możesz zmienić, naciskając i przytrzymując przycisk W GÓRĘ.

Powiadomienie o braku aktywności

Powszechnie wiadomo, że aktywność fizyczna ma bardzo istotne znaczenie dla zachowania dobrego stan zdrowia. Oprócz aktywności fizycznej ważne jest także, aby unikać długotrwałego siedzenia. Siedzenie przez długi czas niekorzystnie wpływa na zdrowie, nawet w dni, w które trenujesz i dostarczasz organizmowi wystarczającą dawkę aktywności. M430 zauważa zbyt długi czas braku aktywności w ciągu dnia i pomaga przerwać siedzenie, aby zmniejszyć negatywny wpływ na stan zdrowia.

Jeśli siedzisz od 55 minut, włączone zostanie powiadomienie o braku aktywności: wyświetlony zostanie komunikat Czas, aby się ruszyć! i wyczuwalne będą delikatne wibracje. Wstań i znajdź sposób, żeby być w ruchu. Przejdź się, rozciągnij mięśnie lub wykonaj inne lekkie ćwiczenie. Komunikat zniknie, jeśli zaczniesz się ruszać lub naciśniesz jakikolwiek przycisk. W przypadku braku aktywności w ciągu następnych pięciu minut wyświetlony zostanie znacznik bezczynności, który po zsynchronizowaniu będzie widoczny także w aplikacji i serwisie Flow. Zarówno aplikacja, jak i serwis internetowy Flow podają informacje o liczbie otrzymanych znaczników braku aktywności. Dzięki temu możesz kontrolować swoje codzienne czynności i wprowadzać do nich zmiany, tak aby Twój styl życia stał się bardziej aktywny.

Dane treningowe w aplikacji i serwisie internetowym Flow

Aplikacja Flow umożliwia obserwowanie i analizowanie danych dotyczących własnej aktywności w dowolnym miejscu oraz bezprzewodową synchronizację pulsometru M430 z serwisem internetowym Flow. Serwis internetowy Flow pozwala uzyskać maksymalnie szczegółowy wgląd w dane dotyczące aktywności. Dzięki podsumowaniu aktywności (zakładka POSTĘPY) możesz monitorować długoterminowe trendy swojej codziennej aktywności. Raporty możesz przeglądać w podsumowaniu dziennym, tygodniowym lub miesięcznym.