Jesteś tutaj: Funkcje > Smart Coaching > Fitness Test z pomiarem tętna na nadgarstku

Fitness Test z pomiarem tętna na nadgarstku

Test wydolności Polar przy użyciu pomiaru tętna z nadgarstka pozwala łatwo, bezpiecznie i szybko określić wydolność tlenową w trakcie odpoczynku. Jego wynik – wskaźnik OwnIndex – jest porównywalny ze wskaźnikiem maksymalnej zdolności organizmu do przyswajania tlenu (VO2max), stosowanym do oceny wydolności aerobowej. Długotrwała aktywność fizyczna, tętno, zmienność rytmu serca w trakcie odpoczynku, płeć, wiek, wzrost, masa ciała – wszystkie te czynniki mają wpływ na wartość wskaźnika OwnIndex. Polar Fitness Test jest przewidziany dla zdrowych osób dorosłych.

Określa on zdolność układu krążenia do rozprowadzania tlenu w ciele człowieka. Im lepsza jest Twoja wydolność aerobowa, tym silniejsze i sprawniejsze masz serce. Wysoka wydolność aerobowa przynosi wiele korzyści dla zdrowia. Związana jest na przykład z obniżeniem wysokiego ciśnienia krwi, a tym samym zmniejszeniem ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych oraz zawału. Jeśli chcesz zwiększyć swą wydolność aerobową, wystarczy około sześciu tygodni regularnego treningu, abyś odnotował znaczącą zmianę wskaźnika OwnIndex. Osoby o mniejszej wydolności zauważają postęp nawet szybciej. Im lepsza jest wydolność aerobowa, tym mniejsze są zmiany wskaźnika OwnIndex na lepsze.

Najlepszym sposobem poprawienia wydolności aerobowej jest stosowanie tych rodzajów treningu, w których angażowane są duże grupy mięśni. Do tego rodzaju aktywności należą: bieganie, jazda na rowerze, spacerowanie, wiosłowanie, pływanie, jazda na łyżwach lub wrotkach oraz bieg na nartach. Aby śledzić swoje postępy, rozpocznij od kilkakrotnego pomiaru wskaźnika OwnIndex w ciągu pierwszych dwóch tygodni w celu uzyskania wartości bazowej, po czym powtarzaj test mniej więcej raz na miesiąc.

Aby móc sprawdzić wiarygodność wyników, musisz spełnić następujące podstawowe warunki:

  • Możesz przeprowadzić test w dowolnym miejscu – w domu, w biurze czy w siłowni – pod warunkiem, że w otoczeniu będzie panował spokój. Nie może tam być żadnych rozpraszających odgłosów (np. dźwięków telewizora, radia bądź telefonu) ani ludzi, którzy mówią do Ciebie.
  • Wykonuj test zawsze w tym samym otoczeniu i o tej samej godzinie.
  • Unikaj spożywania wysokokalorycznych posiłków bądź palenia na 2–3 godziny przed rozpoczęciem testu.
  • Unikaj dużego wysiłku fizycznego, alkoholu oraz farmakologicznych środków stymulujących w dniu wykonania testu oraz w dniu je poprzedzającym.
  • Musisz być zrelaksowany i spokojny. Przed rozpoczęciem testu połóż się i zrelaksuj przez 1–3 minuty.

Przed rozpoczęciem testu

Przed rozpoczęciem testu przejdź do Ustawienia > Informacje o użytkowniku i sprawdź, czy wprowadzone dane, m.in. dotyczące aktywności fizycznej, są prawdziwe.

Dopasuj pasek M430 tak, aby przylegał do ciała tuż nad kością nadgarstka. Czujnik M430 musi stale znajdować się blisko skóry, ale pasek nie może być zapięty zbyt ciasno, aby nie tamować przepływu krwi.

Fitness Test możesz również wykonać, mierząc swoje tętno przy użyciu kompatybilnego nadajnika na klatkę piersiową Polar. Podczas korzystania z nadajnika na klatkę piersiową Polar połączonego z M430 urządzenie automatycznie korzysta z połączonego nadajnika do pomiaru tętna podczas testu.

Przebieg testu

Aby przeprowadzić test, przejdź do Testy > Test wydolności > Odpręż się i zacznij test.

  • Wyświetli się komunikat Szukanie nadajnika na klatkę piersiową. Po znalezieniu tętna wyświetlone zostaną wykres i bieżąca wartość tętna oraz komunikat Leż i odpręż się. Bądź stale zrelaksowany i ograniczaj ruchy ciała oraz kontakty z innymi ludźmi.
  • Możesz przerwać test w dowolnym momencie, naciskając przycisk WSTECZ. Wyświetlony zostanie komunikat Anulowano test.

Jeśli M430 nie odbiera sygnału tętna, wyświetlony zostanie komunikat Test nie powiódł się. W takim wypadku sprawdź, czy tylny czujnik M430 znajduje się blisko skóry. Szczegółowe instrukcje na temat noszenia M430 podczas pomiaru tętna z nadgarstka znajdują się w części Trening oparty na pomiarze tętna z nadgarstka.

Wyniki testu

Po zakończeniu testu M430 powiadomi o tym wibracjami i wyświetli szacowaną wartość VO2max oraz opis wyniku testu wydolności.

Wyświetlone zostanie pytanie Zaktualizować VO2max zgodnie z ustawieniami?

  • Wybierz Tak, aby zapisać wartość w menu Informacje o użytkowniku.
  • Wybierz Nie tylko w sytuacji, jeżeli niedawno mierzyłeś wartość VO2max i różni się ona o ponad jedną klasę poziomu wydolności od wyniku pomiaru.

Wyniki ostatniego testu są dostępne w Testy > Test wydolności > Ostatni wynik. Dostępne są tylko wyniki ostatnio przeprowadzanego testu.

Wyniki testu Fitness Test w postaci graficznej są dostępne w serwisie internetowym Flow: przejdź do serwisu i wybierz test, korzystając z opcji Dziennik, aby wyświetlić szczegółowe informacje.

M430 synchronizuje się automatycznie z aplikacją Flow po zakończeniu testu, jeżeli Twój telefon znajduje się w zasięgu Bluetooth.

Klasy poziomu wydolności

Mężczyźni

Wiek/liczba lat B. niski Niski Dostateczny Średni Dobry B. dobry Elita
20-24 < 32 32-37 38-43 44-50 51-56 57-62 > 62
25-29 < 31 31-35 36-42 43-48 49-53 54-59 > 59
30-34 < 29 29-34 35-40 41-45 46-51 52-56 > 56
35-39 < 28 28-32 33-38 39-43 44-48 49-54 > 54
40-44 < 26 26-31 32-35 36-41 42-46 47-51 > 51
45-49 < 25 25-29 30-34 35-39 40-43 44-48 > 48
50-54 < 24 24-27 28-32 33-36 37-41 42-46 > 46
55-59 < 22 22-26 27-30 31-34 35-39 40-43 > 43
60-65 < 21 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 > 40

Kobiety

Wiek/liczba lat B. niski Niski Dostateczny Średni Dobry B. dobry Elita
20-24 < 27 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 > 51
25-29 < 26 26-30 31-35 36-40 41-44 45-49 > 49
30-34 < 25 25-29 30-33 34-37 38-42 43-46 > 46
35-39 < 24 24-27 28-31 32-35 36-40 41-44 > 44
40-44 < 22 22-25 26-29 30-33 34-37 38-41 > 41
45-49 < 21 21-23 24-27 28-31 32-35 36-38 > 38
50-54 < 19 19-22 23-25 26-29 30-32 33-36 > 36
55-59 < 18 18-20 21-23 24-27 28-30 31-33 > 33
60-65 < 16 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 > 30

Klasyfikacja ta opiera się na przeglądzie 62 prac studyjnych, w ramach których wskaźnik VO2max zmierzono w sposób bezpośredni u zdrowych dorosłych mieszkańców USA, Kanady i siedmiu krajów europejskich. Źródło: Shvartz E., Reibold R.C. Aerobic fitness norms for males and females aged 6 to 75 years: a review. (Normy wydolności aerobowej mężczyzn i kobiet w wieku od 6 do 75 lat: przegląd). Aviat Space Environ Med; 61:3-11, 1990.

Vo2max

Wskaźnik maksymalnej zdolności organizmu do przyswajania tlenu (VO2max) jest bezpośrednio związany z wydolnością sercowo-oddechową, gdyż to płuca i serce są odpowiedzialne za dostarczanie tlenu do naszych tkanek. VO2max (wskaźnik maksymalnej zdolności organizmu do przyswajania tlenu służący do określania maksymalnej wydolności aerobowej) stanowi maksymalny współczynnik spalania tlenu przez organizm podczas intensywnego wysiłku. Jest on bezpośrednio związany z maksymalną zdolnością serca do pompowania krwi do mięśni. Wartość VO2max może być zmierzona lub uzyskana podczas testów wydolności (np. maksymalnej próby wysiłkowej, submaksymalnej próby wysiłkowej, Polar Fitness Test). Wskaźnik VO2max precyzyjnie określa wydolność sercowo-oddechową i pozwala przewidzieć zdolność organizmu do wysiłku podczas bardzo intensywnych ćwiczeń, takich jak: bieganie długodystansowe, jazda na rowerze, bieg na nartach i pływanie.

Wskaźnik VO2max można wyrazić w mililitrach na minutę (ml/min = ml ■ min-1) lub w mililitrach na minutę na kilogram masy ciała (ml/kg/min = ml ■ kg-1■ min-1).