Jesteś tutaj: Pierwsze kroki > Funkcje przycisków

Funkcje przycisków

M430 posiada pięć przycisków pełniących różne funkcje w zależności od sytuacji, w jakiej są używane. W poniższej tabeli opisano funkcje poszczególnych przycisków w różnych trybach.

Ekran zegara i menu

PODŚWIETLENIE WSTECZ START W GÓRĘ/W DÓŁ

Podświetlenie tarczy

Naciśnij i przytrzymaj w celu zablokowania przycisków

Wyjście z menu

Powrót do poprzedniego poziomu

Pozostawienie ustawień bez zmian

Anulowanie wyboru

Przytrzymaj przycisk, aby powrócić do trybu wyświetlania czasu

Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć łączenie i synchronizację

Potwierdzenie wyboru

Włączenie trybu przedtreningowego

Potwierdzenie wyświetlanych opcji

Nawigacja między listami wyboru

Ustawianie wybranej wartości

Naciśnij i przytrzymaj przycisk W GÓRĘ, aby zmienić wygląd wyświetlanego zegara

Tryb przedtreningowy

PODŚWIETLENIE WSTECZ START W GÓRĘ/W DÓŁ

Podświetlenie tarczy

Przytrzymaj przycisk, aby przejść do ustawień profili sportowych

Powrót do ekranu zegara Rozpoczynanie treningu Poruszanie się po liście dyscyplin

Podczas treningu

PODŚWIETLENIE WSTECZ START W GÓRĘ/W DÓŁ

Podświetlenie tarczy

Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć Szybkie menu

Naciśnij raz, aby wstrzymać trening

Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przerwać rejestrowanie treningu

Zaznaczenie okrążenia

Przytrzymaj przycisk, aby włączyć/wyłączyć blokadę strefy

Kontynuacja rejestracji wstrzymanej sesji treningowej

Zmiana sposobu wyświetlania danych treningowych