Jesteś tutaj: Ustawienia > Dane personalne

Ustawienia informacji o użytkowniku

Aby wyświetlić i zmienić informacje o użytkowniku, wybierz Ustawienia > Dane personalne. Wprowadzenie dokładnych danych jest niezwykle istotne, szczególnie tych dotyczących masy ciała, wzrostu, daty urodzenia i płci, ponieważ mają one wpływ na dokładność pomiarów, m.in. granicznych wartości stref tętna oraz liczby spalanych kalorii.

W menu Dane personalne znajdują się następujące pozycje:

 • Masa ciała
 • Wzrost
 • Data urodzenia
 • Płeć
 • Informacja o treningach
 • Maksymalne tętno

Masa ciała

Podaj swoją masę ciała w kilogramach (kg) lub funtach (lb).

Wzrost

Podaj swój wzrost w centymetrach (w jednostkach metrycznych) lub w stopach i calach (w jednostkach imperialnych).

Data urodzenia

Podaj swoją datę urodzenia. Format wprowadzanej daty zależy od wybranego formatu zegara i daty (24-godzinny: dzień – miesiąc – rok/12-godzinny: miesiąc – dzień – rok).

Płeć

Wybierz Mężczyzna lub Kobieta.

Informacja o treningach

Informacje o treningach stanowią ocenę poziomu Twojej długotrwałej aktywności fizycznej. Wybierz opcję, która najlepiej opisuje Twoją aktywność fizyczną oraz intensywność treningów w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

 • Okazjonalne (0–1godz./tydz.): Nie trenujesz regularnie ani nie uprawiasz sportów rekreacyjnych, np. spacerujesz jedynie dla przyjemności, a intensywny trening przeprowadzasz tylko sporadycznie.
 • Regularne (1–3 godz./tydz.): Regularnie uprawiasz sporty rekreacyjne, np. biegasz 5–10 km (3–6 mil) tygodniowo lub 1–3 godziny w tygodniu przeznaczasz na trening o podobnej intensywności lub też Twoja praca wymaga niewielkiej aktywności fizycznej.
 • Częste (3–5 godz./tydz.): Intensywnie trenujesz przynajmniej trzy razy w tygodniu, np. biegasz 20–50 km (12–31 mil) tygodniowo lub 3–5 godzin w tygodniu przeznaczasz na trening o podobnej intensywności.
 • Intensywne (5–8 godz./tydz.): Bardzo intensywnie ćwiczysz przynajmniej 5 razy w tygodniu i od czasu do czasu bierzesz udział w dużych imprezach sportowych.
 • Półprofesjonalne (8–12 g./tydz.): Bardzo intensywnie ćwiczysz praktycznie codziennie i przygotowujesz się do zawodów sportowych.
 • Profesjonalne (>12 g./tydz.): Jesteś zawodowym sportowcem. Bardzo intensywnie ćwiczysz, aby zwiększyć swoją wydolność i przygotować formę na zawody sportowe.

Maksymalne tętno

Podaj maksymalne tętno, jeśli znasz jego aktualną wartość. Przy pierwszym ustawianiu wartości domyślnie wyświetlane jest przewidywane tętno maksymalne wyliczone w oparciu o wiek (220 – wiek).

Wartość HRmax pomaga określić wydatek energetyczny. HRmax jest najwyższą liczbą uderzeń serca w ciągu minuty (bpm) osiąganą podczas maksymalnego wysiłku fizycznego. Najbardziej dokładną metodą określania HRmax jest przeprowadzenie próby wytrzymałościowej pod okiem lekarza. Wartość HRmax ma również kluczowe znaczenie podczas określania intensywności treningu. Jest ona indywidualna i zależy od wieku oraz czynników dziedzicznych.