Jesteś tutaj: Ustawienia > Ustawienia profili sportowych

Ustawienia profili sportowych

Możesz edytować niektóre ustawienia profili sportowych w M430. Podczas uprawiania danego sportu możesz np. włączyć/wyłączyć funkcję GPS. Więcej opcji ustawień jest dostępnych w aplikacji i serwisie internetowym Polar Flow. Więcej informacji znajduje się w części Profile sportowe w Polar Flow.

W M430 domyślnie ustawione są cztery profile sportowe: bieganie, kolarstwo, Inny tr. na zewnątrzInny tr. w budynku. Dzięki aplikacji lub serwisowi internetowemu Polar Flow możesz dodać do listy nowe profile sportowe i edytować ich ustawienia. W M430 można zapisać maksymalnie 20 profili sportowych. Jeśli w serwisie i aplikacji Polar Flow zapisano ponad 20 profili sportowych, to podczas synchronizacji do pamięci M430 przesłanych zostanie pierwsze 20 profili z listy.

Jeżeli profile sportowe zostały edytowane w serwisie Flow i zsynchronizowano je z M430 przed rozpoczęciem pierwszego treningu, lista profili sportowych będzie zawierała zmodyfikowane profile.

Ustawienia

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia profili sportowych, przejdź do menu Ustawienia > Profile sportowe i wybierz profil, który chcesz edytować. Dostęp do ustawień profili sportowych jest również możliwy w trybie przedtreningowym po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku PODŚWIETLENIE.

  • Ustawienia tętna: Podgląd tętna: wybierz Uderzenia na minutę (bpm) lub % tętna maks.. Sprawdź limity strefy tętna: funkcja umożliwia sprawdzenie limitów dla poszczególnych stref tętna. Tętno widoczne na innych urz.: wybierz Włączone lub Wyłączone. Po wybraniu opcji Włączone inne kompatybilne urządzenia korzystające z technologii Bluetooth Smart (np. sprzęt sportowy) będą mogły wykrywać Twoje tętno. Możesz również używać M430 podczas zajęć w klubach Polar Club, by przesyłać pomiary tętna bezpośrednio do systemu Polar Club.
  • Rejestrowanie danych GPS: Wybierz Wysoka dokładność, Średnia dokładność, Oszczędzanie energii, długi trening lub Wyłączone.
  • Sensor biegowy: To ustawienie wyświetlane jest wyłącznie po połączeniu M430 z sensorem biegowym Polar. Wybierz Kalibracja lub Wybierz sensor do pomiaru prędkości. W menu Kalibracja wybierz Automatycznie lub Ręcznie. W menu Wybierz sensor do pomiaru prędkości ustaw źródło danych o prędkości: Sensor biegowy lub GPS. Więcej informacji na temat kalibracji sensora biegowego znajduje się w niniejszym dokumencie.
  • Ustawienia prędkości: Podgląd prędkości: Wybierz km/h (kilometry na godzinę) lub min/km(minuty na kilometr). Jeśli wybrano jednostki imperialne, wybierz mph (mile na godzinę) lub min/mi (minuty na milę). Sprawdź limity stref prędkości: W tym miejscu możesz sprawdzić limity stref prędkości/tempa.
  • Ustawienia automatycznej pauzy: Automatyczna pauza: wybierz Włączone lub Wyłączone. Po ustawieniu opcji Automatyczna pauza jako Włączona trening zostanie automatycznie wstrzymany, jeśli się zatrzymasz. Prędkość aktywacji: Ustaw prędkość, przy której rejestracja jest wstrzymywana.

Aby korzystać z Automatycznej pauzy podczas treningu, musisz ustawić Wysoką dokładność GPS lub korzystać z sensora biegowego Polar.

  • Automatyczne okrążenia: wybierz Wyłączone, Dystans okrąż. lub Czas okrążenia. Po wybraniu opcji Dystans okrąż. ustaw dystans, po którym zapisywane będzie kolejne okrążenie. Po wybraniu opcji Czas okrążenia ustaw czas, po którym zapisywane będzie kolejne okrążenie.

Aby korzystać z automatycznego okrążenia na podstawie dystansu, musisz ustawić rejestrowanie GPS lub korzystać z sensora biegowego Polar.