Jesteś tutaj: Trening > Podsumowanie treningu

Podsumowanie treningu

Po treningu

Bezpośrednio po zakończeniu treningu na ekranie M430 wyświetlone zostanie podsumowanie. Bardziej szczegółowa i wzbogacona o elementy graficzne analiza dostępna jest w aplikacji lub serwisie Polar Flow.

Na M430 wyświetlą się następujące informacje o treningu:

M430 nagrodzi Cię za każdym razem, gdy osiągniesz Najlepszy rezultat w zakresie średniej prędkości/tempa, dystansu lub liczby spalonych kalorii. Wyniki w kategorii Najlepszy rezultat podawane są osobno dla każdego profilu sportowego.

Czas rozpoczęcia treningu, jego długość oraz pokonany dystans.

Informacje zwrotne dotyczące przebiegu każdego treningu. Podsumowanie zawiera informacje dotyczące czasu treningu w konkretnych strefach tętna, spalonych kalorii i czasu trwania treningu.

Naciśnij START, aby wyświetlić więcej informacji.

Rezultat tren. pojawi się, jeśli używałeś nadajnika na klatkę piersiową i trenowałeś w strefach tętna przez przynajmniej 10 minut.

Czas spędzony w każdej ze stref.

Twoje średnie i maksymalne tętno podawane w uderzeniach na minutę (bpm) i jako procent (%) tętna maksymalnego.

Kalorie spalone podczas sesji oraz procentowy udział tłuszczu w ilości spalonych kalorii

Średnia i maksymalna prędkość/tempo podczas sesji.

Wskaźnik Running Index jest obliczany podczas każdego treningu, jeśli mierzone jest tętno oraz włączona jest funkcja GPS/sensor biegowy, a także jeśli spełnione są następujące warunki:

  • Ustawiono profil sportowy związany z bieganiem (Bieganie, Bieg uliczny, Bieg przełajowy itp.)
  • Tempo wynosi minimum 6 km/h (3,7 mil/godz.), a trening trwa minimum 12 minut.

serwisie internetowym Polar Flow możesz śledzić swoje postępy i zobaczyć szacunkowe czasy wyścigów.

Aby uzyskać więcej informacji, zob. Running Index.

Maksymalna wysokość n.p.m., suma wzniesień i spadków terenu w metrach/stopach.

Widoczne w przypadku treningu poza domem z uruchomioną funkcją GPS.

Liczba ręcznych okrążeń oraz najlepszy i średni czas trwania okrążenia.

Naciśnij START, aby wyświetlić więcej informacji.

Liczba okrążeń rejestrowanych automatycznie oraz najlepszy i średni czas trwania takiego okrążenia.

Naciśnij START, aby wyświetlić więcej informacji.

Historia treningów w M430

W widoku Dziennik zawarte są podsumowania treningów z ostatnich czterech tygodni. Przejdź do widoku Dziennik i przeglądaj treningi za pomocą przycisków W GÓRĘ/W DÓŁ. Naciśnij przycisk START, aby wyświetlić dane.

M430 może zapisać do 60 godzin treningu z GPS i pomiarem tętna. M430 powiadomi Cię o potrzebie synchronizacji z aplikacją lub serwisem internetowym Flow, jeżeli braknie miejsca w pamięci na przechowanie historii treningów.

Dane treningowe w aplikacji Polar Flow

M430 synchronizuje się automatycznie z aplikacją Polar Flow po zakończeniu treningu, jeżeli Twój telefon znajduje się w zasięgu Bluetooth. Możesz również zsynchronizować dane treningowe ręcznie z M430 do aplikacji Flow poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku WSTECZ M430, gdy telefon z włączoną aplikacją jest w zasięgu Bluetooth. Po zakończeniu treningu w aplikacji dostępna jest analiza danych. Aplikacja umożliwia szybkie wyświetlenie podsumowania danych treningowych.

Więcej informacji znajduje się w części Aplikacja Polar Flow.

Dane treningowe w serwisie internetowym Polar Flow

Planuj i analizuj każdy szczegół swojego treningu i dowiedz się więcej na temat swojej wydajności. Monitoruj swoje postępy i udostępniaj innym informacje na temat swoich najlepszych treningów.

Więcej informacji znajduje się w części Serwis internetowy Polar Flow.