Jesteś tutaj: Funkcje > Instrukcja obsługi Polar M430 | Assisted GPS (A-GPS)

Assisted GPS (A-GPS)

Pulsometr M430 posiada wbudowany sensor GPS zapewniający dokładny pomiar prędkości i dystansu podczas treningu wielu dyscyplin uprawianych na świeżym powietrzu. Ponadto umożliwia (po zakończeniu sesji) wyświetlenie trasy na mapie za pomocą aplikacji Flow lub serwisu internetowego.

M430 wykorzystuje technologię Assisted GPS (A-GPS), która przyspiesza akwizycję sygnałów GPS. Usługa A-GPS przesyła do M430 dane o przewidywanych pozycjach satelitów GPS. Dzięki temu M430 wie, gdzie szukać satelitów, i jest w stanie przechwycić sygnały GPS w ciągu kilku sekund, nawet w warunkach słabego zasięgu.

Dane A-GPS są aktualizowane raz dziennie. Plik z najbardziej aktualnymi danymi A-GPS jest automatycznie wczytywany do M430 przy synchronizacji z serwisem internetowym Flow za pomocą oprogramowania FlowSync. W przypadku synchronizacji M430 z serwisem przy użyciu aplikacji Flow plik A-GPS aktualizowany jest raz na tydzień.

Termin ważności A-GPS

Plik z danymi A-GPS jest ważny do 13 dni. Dokładność pozycjonowania jest stosunkowo wysoka w ciągu trzech pierwszych dni i stopniowo maleje w pozostałych dniach. Regularne aktualizacje pomagają zapewnić wysoki poziom dokładności pozycjonowania.

Termin ważności aktualnego pliku z danymi A-GPS można sprawdzić w pulsometrze M430. Używając M430, przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Informacje o produkcie > Ter. waż. A-GPS. Jeśli plik danych nie jest ważny, zsynchronizuj M430 z serwisem Flow za pośrednictwem oprogramowania FlowSync lub aplikacji Flow, aby zaktualizować dane A-GPS.

Po upłynięciu terminu ważności pliku z danymi A-GPS określanie bieżącej pozycji może zająć więcej czasu.

Funkcje GPS

Pulsometr M430 posiada następujące funkcje GPS:

  • Wysokość n.p.m., suma wzniesień i suma spadków terenu: Pomiar wysokości n.p.m. oraz sumy wyniesień i spadków wyrażonej w metrach lub stopach, rejestrowany w czasie rzeczywistym.
  • Dystans: Podaje dokładny dystans podczas sesji i po jej zakończeniu.
  • Prędkość/Tempo: Podaje dokładną prędkość/tempo podczas sesji i po jej zakończeniu.
  • Running index: Wskaźnik Running Index jest określany przez pulsometr M430 w oparciu o tętno i prędkość mierzone w trakcie biegu. Pozwala on uzyskać informacje na temat poziomu wydajności, zarówno wydolności aerobowej, jak i biegowej.
  • Powrót do punktu startowego: Prowadzi Cię najkrótszą trasą do punktu rozpoczęcia treningu, a także wskazuje odległość od niego. Teraz możesz bezpiecznie odkrywać nowe, nieznane trasy, wiedząc, że jedno naciśnięcie przycisku wystarczy, aby dowiedzieć się, jak trafić do miejsca rozpoczęcia treningu.
  • Tryb oszczędzania energii: Pozwala na oszczędzanie energii akumulatora M430 podczas długich treningów. DaneGPS zapisywane są co 60 sekund. Dłuższy okres pomiędzy zapisywaniem lokalizacji wydłuża czas pracy. Po włączeniu trybu oszczędzania energii nie można używać automatycznego wstrzymywania treningu. Dodatkowo nie można korzystać z funkcji Running Index bez sensora biegowego.

Optymalne działanie sensora GPS można zapewnić, nosząc pulsometr M430 na nadgarstku tak, aby wyświetlacz skierowany był ku górze. Ze względu na umiejscowienie anteny GPS pulsometru M430 odradzamy noszenie urządzenia w położeniu, w którym wyświetlacz znajduje się na dole. Montując urządzenie na kierownicy roweru, zwracaj uwagę, aby wyświetlacz był skierowany ku górze.