Jesteś tutaj: Trening > Wstrzymanie/zakończenie sesji treningowej

Wstrzymanie/zakończenie sesji treningowej

  1. Aby wstrzymać sesję treningową, naciśnij przycisk WSTECZ. Wyświetlony zostanie komunikat Wstrzymano rejestrowanie, a pulsometr M430 przejdzie w tryb wstrzymania. Aby kontynuować sesję treningową, naciśnij przycisk START.
  2. Aby zakończyć sesję treningową, przytrzymaj przycisk WSTECZ przez trzy sekundy w trakcie rejestrowania sesji lub po jej wstrzymaniu i zaczekaj, aż zostanie wyświetlony komunikat Zakończono rejestrowanie.

Jeżeli zakończysz sesję treningową po jej wstrzymaniu, czas liczony od momentu wstrzymania nie zostanie uwzględniony w łącznym czasie treningu.