Jesteś tutaj: Ustawienia > Ustawienia ogólne

Ustawienia ogólne

Aby wyświetlić i zmienić ustawienia ogólne, wybierz Ustawienia > Ustawienia ogólne

W menu Ustawienia ogólne znajdują się następujące pozycje:

 • Ciągły pomiar tętna
 • Łączenie i synchron.
 • Tryb samolotowy
 • Blokada przycisków
 • Powiadomienia z telefonu
 • Alarm bezczynności
 • Jednostki
 • Język
 • Format widoku danych trening.
 • Informacje o produkcie

Ciągły pomiar tętna

Włącz lub Wyłącz funkcję ciągłego pomiaru tętna. Więcej informacji znajduje się w części Ciągły pomiar tętna.

Łączenie i synchronizacja

 • Łączenie i synchronizacja urządzeń mobilnych / Łączenie innych urządzeń: Łączenie nadajników na klatkę piersiową lub urządzeń mobilnych z M430. Synchronizowanie danych z aplikacją Flow.
 • Połączone urządzenia: Przeglądanie wszystkich urządzeń połączonych z M430. Mogą to być nadajniki na klatkę piersiową, sensory biegowe i urządzenia mobilne.

Tryb samolotowy

Wybierz Włączony lub Wyłączony

Włączenie trybu samolotowego powoduje przerwanie komunikacji bezprzewodowej z urządzeniem. Możesz nadal rejestrować swoją aktywność, jednak niemożliwe jest jednoczesne używanie nadajnika na klatkę piersiową podczas sesji treningowej i synchronizowanie danych za pomocą aplikacji mobilnej Polar Flow, ponieważ funkcja Bluetooth® Smart jest wyłączona.

Blokada przycisków

Wybierz Blokada ręczna lub Blokada automatyczna. W przypadku opcji Blokada ręczna przyciski możesz blokować ręcznie, korzystając z Szybkiego menu. Wybór opcji Blokada automatyczna powoduje automatyczne zablokowanie przycisków po upływie 60 sekund.

Powiadomienia z telefonu

Powiadomienia są domyślnie wyłączone. Możesz je włączyć z poziomu Menu > Ustawienia > Ustawienia ogólne > Powiadomienia z telefonu.

W ustawieniach funkcji Powiadomienia z telefonu, znajdziesz następujące opcje:

 • Powiadomienia: Ustaw powiadomienia jako Włączone, Włączone (bez podglądu) lub Wyłączone.

  Włączone: treść powiadomienia jest pokazywana na wyświetlaczu M430. Włączone (bez podglądu): treść powiadomienia nie jest pokazywana na wyświetlaczu M430. Wyłączone (ustawienie domyślne): M430 nie będzie odbierać powiadomień z telefonu.

  W aplikacji Polar Flow możesz wybrać te aplikacje, z których chcesz otrzymywać powiadomienia.

 • Wibracje: Ustaw wibracje jako Włączone lub Wyłączone.
 • Okresowe wył. powiadomień: Jeśli chcesz wyłączyć powiadomienia (również te o połączeniach) w określonym okresie czasu, włącz funkcję Okresowe wył. powiadomień. Następnie ustaw okres, w którym funkcja Okresowe wył. powiadomień będzie aktywna. Po włączeniu funkcji Okresowe wył. powiadomień nie będziesz otrzymywać powiadomień (również tych o połączeniach) w ustawionym wcześniej okresie czasu.

  Domyślnie funkcja Okresowe wył. powiadomień jest aktywna od godziny 22:00 do 7:00.

Alarm bezczynności

Wybierz Włączony lub Wyłączony, aby włączyć lub wyłączyć powiadomienie o braku aktywności.

Jednostki

Wybierz układ metryczny (kg, cm) lub imperialny (lb, ft). Ustaw jednostki, w jakich wyrażane są masa ciała, wzrost, dystans i prędkość.

Język

Podczas konfiguracji możesz wybrać język zegarka. M430 obsługuje następujące języki: Bahasa Indonesia, Čeština, Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, Nederlands, Norsk, Polski, Português, 简体中文, Русский, Suomi, Svenska lub Türkçe.

Z poziomu serwisu internetowego Polar Flow lub aplikacji mobilnej Polar Flow możesz wybrać język M430.

Zmiana języka w serwisie internetowym Polar Flow:

 1. W serwisie internetowym Flow kliknij swoją nazwę/zdjęcie profilu w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz Produkty.
 3. Kliknij Ustawienia obok Polar M430.
 4. Wybierz Język urządzenia, który chcesz ustawić dla M430.
 5. Kliknij Zapisz.
 6. Pamiętaj, aby zsynchronizować zmienione ustawienia języka z M430.

Zmiana języka w aplikacji Polar Flow:

 1. Uruchom aplikację Flow na swoim urządzeniu mobilnym i zaloguj się za pomocą konta Polar utworzonego podczas konfiguracji M430.
 2. Przejdź do Urządzenia.
 3. Wybierz Język urządzenia w menu Polar M430, aby otworzyć listę dostępnych języków.
 4. Wybierz język, a następnie naciśnij Gotowe.
 5. Zsynchronizuj zmianę ustawień z M430, naciskając i przytrzymując przycisk WSTECZ.

Format widoku danych treningowych

Wybierz Ciemny lub Jasny. Zmień kolor wyświetlacza w widoku danych treningowych. Jeśli wybrana została opcja Jasny, tło wyświetlacza jest jasne, a cyfry i litery – ciemne. Jeśli wybrana została opcja Ciemny, tło wyświetlacza jest ciemne, a cyfry i litery – jasne.

Informacje o produkcie

Sprawdź numer identyfikacyjny M430, wersję oprogramowania sprzętowego, model sprzętu, termin ważności A-GPS i oznakowania M430.

Ponowne uruchamianie urządzenia: Jeżeli występują problemy, możesz spróbować uruchomić M430 ponownie. Ponowne uruchomienie nie usunie żadnych ustawień ani danych z urządzenia. Naciśnij przycisk START, a następnie wybierz Tak, aby zatwierdzić ponowne uruchomienie.