Jesteś tutaj: Trening > Rozpoczynanie treningu

Rozpoczynanie treningu

 1. Załóż M430 i zapnij pasek.
 2. Z poziomu ekranu zegara naciśnij START, aby włączyć tryb przedtreningowy.

  Aby zmienić ustawienia profilu sportowego przed rozpoczęciem sesji treningowej (w trybie przedtreningowym), naciśnij i przytrzymaj przycisk PODŚWIETLENIE, aby otworzyć Szybkie menu. Aby powrócić do trybu przedtreningowego, naciśnij WSTECZ.

 3. Możesz przeglądać profile sportowe za pomocą przycisków W GÓRĘ/W DÓŁ. Możesz dodać więcej profili sportowych do M430 poprzez aplikację lub serwis internetowy Polar Flow. Ustawienia dla każdego profilu sportowego, takie jak spersonalizowane ekrany treningowe, możesz również określić w serwisie internetowym.
 4. Pozostań w trybie przedtreningowym do momentu, aż M430 wykryje sygnały z satelitów oraz Twoje tętno. Dzięki temu dane treningowe będą dokładne.

  Tętno: Wyświetlenie informacji o Twoim tętnie oznacza, że M430 wykrył sygnał pracy serca.

  Podczas korzystania z nadajnika na klatkę piersiową (H10 lub H7) połączonego z M430, urządzenie automatycznie korzysta z połączonego nadajnika do pomiaru tętna podczas treningu. Ikona Bluetooth na symbolu tętna oznacza, że M430 korzysta z połączonego nadajnika do pomiaru tętna.

  GPS: Procentowa wartość wyświetlona obok ikony GPS wskazuje poziom gotowości GPS do pomiaru. Gdy wskaźnik osiągnie wartość 100%, wyświetlony zostanie komunikat OK. Funkcja jest gotowa.

  Aby złapać sygnał GPS, wyjdź na zewnątrz i oddal się od wysokich budynków i drzew. Optymalne działanie sensora GPS można zapewnić, nosząc M430 na nadgarstku tak, aby wyświetlacz skierowany był ku górze. Przytrzymaj zegarek poziomo przed sobą i odsuń go od klatki piersiowej. Podczas wyszukiwania trzymaj ramię nieruchomo powyżej poziomu klatki piersiowej. Utrzymaj tę pozycję do momentu złapania przez M430 sygnału z satelitów.

  Uzyskiwanie sygnału GPS przebiega szybko dzięki funkcji Assisted GPS (A-GPS). Plik z danymi A-GPS jest automatycznie wczytywany do M430 podczas synchronizacji z serwisem internetowym Flow za pomocą oprogramowania FlowSync lub przy użyciu aplikacji Flow. Jeśli termin ważności pliku z danymi A-GPS upłynął lub jeśli M430 nie został jeszcze zsynchronizowany, uzyskiwanie aktualnej pozycji może potrwać dłużej. Więcej informacji znajduje się w części Assisted GPS (A-GPS).

  Ze względu na umiejscowienie modułu GPS M430 odradzamy noszenie urządzenia w położeniu, w którym wyświetlacz znajduje się na dole. Montując urządzenie na kierownicy roweru, zwracaj uwagę, aby wyświetlacz był skierowany ku górze.

 5. Gdy M430 wyszuka wszystkie sygnały, naciśnij przycisk START. Wyświetli się komunikat Rozpoczęto rejestrowanie, co oznacza, że w tej chwili możesz rozpocząć trening.

Więcej informacji dotyczących funkcji M430 podczas treningu znajduje się w części Podczas treningu.

Rozpoczynanie zaplanowanego treningu

Możesz planować treningi i tworzyć szczegółowe cele treningowe w serwisie internetowym lub aplikacji Polar Flow i synchronizować je z M430.

Aby rozpocząć trening zaplanowany na bieżący dzień:

 1. Z poziomu ekranu zegara naciśnij START , aby włączyć tryb przedtreningowy. Zaplanowane treningi wyświetlane są na górze listy.
 2. Wybierz cel, a następnie naciśnij START. Wyświetlone zostaną wszelkie notatki dodane do celu.
 3. Naciśnij przycisk START, aby wrócić do trybu przedtreningowego. Wybierz następnie profil sportowy, którego chcesz używać.
 4. Gdy M430 wyszuka wszystkie sygnały, naciśnij przycisk START. Wyświetli się komunikat Rozpoczęto rejestrowanie, co oznacza, że w tej chwili możesz rozpocząć trening.

W czasie treningu M430 podpowie Ci, jak osiągnąć wyznaczony cel. Więcej informacji znajduje się w części Podczas treningu.

Możesz również wybrać trening zaplanowany na dany dzień w menu Mój dzieńDziennik. Jeśli chcesz uruchomić cel zaplanowany na inny dzień, możesz wybrać dzień z Dziennika i rozpocząć trening zaplanowany na inny dzień. Jeśli cel treningowy został dodany do Ulubionych, możesz również rozpocząć trening z menu Ulubione.

Rozpoczynanie treningu z timerem interwałów

Możesz ustawić jeden powtarzający się timer lub dwa zamienne, działające w oparciu o czas i/lub dystans. Będą one pomagać Ci dostosować okresy odpoczynku w treningu interwałowym.

 1. Rozpocznij, przechodząc do menu Timery > Timer interw.. Wybierz Ustaw timer(y), aby stworzyć nowe timery.
 2. Wybierz Na podst. czasu lub Na podst. dystansu: Na podst. czasu: Ustaw minuty i sekundy timera, po czym naciśnij START. Na podst. dystansu: Ustaw dystans timera, po czym naciśnij START.
 3. Wyświetli się komunikat Ustawić inny timer? Aby ustawić kolejny timer, wybierz Tak, po czym powtórz krok drugi.
 4. Na koniec wybierz Rozpocznij X,XX km/XX:XX i naciśnij START, aby wejść do trybu przedtreningowego, po czym wybierz profil sportowy, którego chcesz używać.
 5. Gdy M430 wyszuka wszystkie sygnały, naciśnij przycisk START. Wyświetli się komunikat Rozpoczęto rejestrowanie, co oznacza, że w tej chwili możesz rozpocząć trening.

Timer interwałów możesz również uruchomić w trakcie sesji, np. po rozgrzewce. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PODŚWIETLENIE, aby uruchomić Szybkie menu, a następnie wybierz Timer interwałów.

Rozpoczynanie treningu z szacunkowym czasem ukończenia

Ustaw dystans swojego treningu, a M430 oszacuje czas dotarcia do mety, uwzględniając Twoją prędkość.

 1. Rozpocznij, przechodząc do menu Timery > Szacunkowy czas ukończenia.
 2. Aby ustawić dystans docelowy, wybierz Ustaw dystans i wybierz 5,00 km, 10,00 km, Półmaraton, Maraton lub Ustaw inny dystans. Naciśnij przycisk START. Po wybraniu Ustaw inny dystans wprowadź go, po czym naciśnij START. Wyświetli się komunikat Czas ukończ. zostanie oszacowany dla XX,XX.
 3. Wybierz Rozpocznij XX,XX km/X,XX mi i naciśnij START, aby wejść do trybu przedtreningowego, po czym wybierz profil sportowy, którego chcesz używać.
 4. Gdy M430 wyszuka wszystkie sygnały, naciśnij przycisk START. Wyświetli się komunikat Rozpoczęto rejestrowanie, co oznacza, że w tej chwili możesz rozpocząć trening.

Szacunkowy czas ukończenia możesz również aktywować w trakcie sesji, np. po rozgrzewce. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PODŚWIETLENIE, aby uruchomić Szybkie menu, a następnie wybierz Szacunkowy czas ukończenia.