Jesteś tutaj: Pierwsze kroki > Łączenie

Łączenie

Zanim zaczniesz korzystać z nowego urządzenia mobilnego (smartfona, tabletu), nadajnika na klatkę piersiową, sensora biegowego lub wagi Polar Balance, musisz przeprowadzić łączenie tego produktu z M430. Proces ten trwa zaledwie kilka sekund i zapewnia, że pulsometr M430 otrzyma sygnały wyłącznie z Twoich sensorów i urządzeń kompatybilnych, a trenowanie w grupie będzie wolne od zakłóceń. Przed zawodami lub wyścigiem upewnij się, że przeprowadziłeś w domu proces łączenia, aby zapobiec powstawaniu zakłóceń spowodowanych przesyłaniem danych.

Łączenie urządzenia mobilnego z M430

Jeżeli M430 został już wcześniej skonfigurowany z urządzeniem mobilnym zgodnie z opisem w części Konfiguracja M430, połączenie jest już ustanowione. Jeżeli M430 został już skonfigurowany z komputerem i chcesz używać pulsometru w połączeniu z aplikacją Polar Flow, połącz M430 i urządzenie mobilne w następujący sposób:

Przed przystąpieniem do łączenia z urządzeniem mobilnym:

 • pobierz aplikację Flow, korzystając z Apple App Store lub Google Play,
 • upewnij się, że funkcja Bluetooth w Twoim urządzeniu została włączona, a tryb samolotowy nie jest aktywny.

Aby przeprowadzić łączenie urządzenia mobilnego:

 1. Uruchom aplikację Flow na swoim urządzeniu mobilnym i zaloguj się za pomocą konta utworzonego podczas konfiguracji M430.
 2. Zaczekaj, aż na urządzeniu mobilnym wyświetlony zostanie ekran łączenia (komunikat Oczekiwanie na M430).
 3. W trybie wyświetlania czasu na M430 naciśnij i przytrzymaj przycisk WSTECZ.
 4. Wyświetlony zostanie komunikat Łączenie z urządzeniem, a następnie Łączenie z aplikacją.
 5. W urządzeniu mobilnym zaakceptuj prośbę połączenia przez Bluetooth i wpisz kod PIN pokazany na M430.
 6. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Pairing completed (łączenie zakończone).

lub

 1. Uruchom aplikację Flow na swoim urządzeniu mobilnym i zaloguj się za pomocą swojego konta.
 2. Zaczekaj, aż na urządzeniu mobilnym wyświetlony zostanie ekran łączenia (komunikat Oczekiwanie na M430).
 3. Na ekranie M430 przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Łączenie i synchron. > Połącz i synchronizuj urz. mobilne i naciśnij przycisk START.
 4. Na M430 wyświetlony zostanie komunikat Wprowadź kod PIN urządzenia xxxxxx. Wprowadź kod PIN z M430 do urządzenia mobilnego. Rozpocznie się łączenie.
 5. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Pairing completed (łączenie zakończone).

Łączenie nadajnika na klatkę piersiową z M430

Podczas korzystania z nadajnika na klatkę piersiową Polar połączonego z M430 urządzenie nie mierzy tętna z nadgarstka.

Łączenie nadajnika na klatkę piersiową z M430 można przeprowadzić na dwa sposoby:

 1. Załóż nawilżony nadajnik na klatkę piersiową.
 2. Na M430 przejdź do menu Ustawienia ogólne > Łączenie i synchron. > Łączenie z innym urządzeniem i naciśnij przycisk START.
 3. M430 rozpocznie wyszukiwanie nadajnika na klatkę piersiową.
 4. Po znalezieniu nadajnika na klatkę piersiową wyświetlony zostanie komunikat z numerem identyfikacyjnym urządzenia: Polar H10 xxxxxxxx.
 5. Naciśnij START. Pojawi się napis Pairing (łączenie).
 6. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Pairing completed (łączenie zakończone).

LUB

 1. Załóż nawilżony nadajnik na klatkę piersiową.
 2. Na M430 naciśnij przycisk START z poziomu ekranu zegara, aby włączyć tryb przedtreningowy.
 3. Zetknij nadajnik na klatkę piersiową z M430 i zaczekaj, aż zostanie znaleziony.
 4. Wyświetlony zostanie komunikat z numerem identyfikacyjnym urządzenia: Połącz z Polar H10 xxxxxxxx. Wybierz Tak.
 5. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Zakończono łączenie.

Łączenie sensora biegowego z M430

Instrukcje łączenia i kalibracji sensora biegowego znajdują się w tym dokumencie.

Łączenie wagi Polar Balance z M430

Istnieją dwa sposoby, aby połączyć wagę Polar Balance z M430:

 1. Wejdź na wagę. Wyświetlacz pokaże masę Twojego ciała.
 2. Po sygnale dźwiękowym ikona Bluetooth zacznie migać, co oznacza, że połączenie jest aktywne. Waga jest teraz gotowa do rozpoczęcia łączenia z M430.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk WSTECZ na M430 przez 2 sekundy. Poczekaj, aż wyświetlacz wskaże, że łączenie zostało zakończone.

lub

 1. Przejdź do menu Ustawienia ogólne > Łączenie i synchron. > Łączenie z innym urządzeniem i naciśnij przycisk START.
 2. M430 rozpocznie wyszukiwanie Twojej wagi.
 3. Wejdź na wagę. Wyświetlacz pokaże masę Twojego ciała.
 4. Po wykryciu wagi na wyświetlaczu M430 pojawi się ID wagi Polar xxxxxxxx.
 5. Naciśnij START. Pojawi się napis Pairing (łączenie).
 6. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Zakończono łączenie.

Wagę można połączyć z 7 różnymi urządzeniami Polar. Jeżeli liczba połączonych urządzeń będzie większa niż 7, pierwsze połączone urządzenie zostanie usunięte i zastąpione nowym.

Usuwanie połączeń

Aby usunąć połączony sensor lub urządzenie mobilne:

 1. Przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Łączenie i synchron. > Łączenie z nowym urządzeniem i naciśnij przycisk START.
 2. Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć z listy i naciśnij przycisk START.
 3. Pojawi się komunikat Usunąć połączone urządzenie?. Wybierz Tak i naciśnij przycisk START.
 4. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Usunięto połączenie.