Jesteś tutaj: Polar Flow > Planowanie treningu

Planowanie treningu

Możesz planować treningi i tworzyć osobiste cele treningowe w aplikacji mobilnej lub serwisie internetowym Polar Flow. Pamiętaj, że cele treningowe muszą być zsynchronizowane z M430 za pomocą oprogramowania Flowsync lub aplikacji Flow przed ich rozpoczęciem. W czasie treningu M430 podpowie Ci, jak osiągnąć wyznaczony cel.

 • Szybki cel: Wybierz czas trwania treningu lub liczbę spalonych kalorii. Możesz np. wybrać spalenie 500 kcal, przebiegnięcie 10 km lub trening trwający 30 minut.
 • Cel – trening interwałowy: Możesz podzielić swój trening na fazy i ustalić dla nich różne czasy, a także intensywność każdej z nich. Funkcja służy m.in. do tworzenia treningów interwałowych i dodawania do nich odpowiednich faz rozgrzewki i ochłonięcia.
 • Ulubione: Pozycje z listy ulubionych mogą zostać ustawione jako cele treningowe lub szablony do tworzenia celów treningowych.

Tworzenie celu treningowego w serwisie internetowym Polar Flow

 1. Przejdź do ekranu Dziennik i kliknij Dodaj > Cel treningowy.
 2. Na ekranie Dodaj cel treningowy wybierz Szybki lub Interwałowy.

Szybki cel

 1. Wybierz Szybki.
 2. Wybierz Sport i wprowadź następujące dane: Nazwa celu (maks. 45 znaków), Data, Godzina oraz Uwagi (opcjonalne).
 3. Wprowadź Czas trwania, Dystans lub Kalorie. Możesz wprowadzić tylko jedną z tych wartości.
 4. Kliknij ikonę ulubionych , aby zapisać cel w menu Ulubione.
 5. Kliknij Zapisz, aby dodać cel do Dziennika.

Trening interwałowy

 1. Wybierz Interwałowy.
 2. Wybierz Sport i wprowadź następujące dane: Nazwa celu (maks. 45 znaków), Data, Godzina oraz Uwagi (opcjonalne).
 3. Zdecyduj, czy chcesz utworzyć nowy cel dotyczący treningu interwałowego (Stwórz nowy plan), czy wykorzystać szablon (Użyj szablonu).
  • Tworzenie nowego celu: Dodaj fazy do Twojego celu. Kliknij przycisk Czas trwania, aby dodać fazę w oparciu o czas trwania, lub Dystans, aby dodać fazę w oparciu o dystans. Wpisz nazwę dla każdej fazy w polu Nazwa i określ ich Czas trwania/Dystans. Zdecyduj, czy kolejne fazy mają być rozpoczynane Ręcznie bądź Automatycznie, a następnie Wybierz intensywność. Następnie kliknij Dalej. Możesz edytować zapisane fazy po kliknięciu ikony długopisu.
  • Używanie szablonu: Możesz edytować szablony po kliknięciu ikony długopisu po prawej stronie. Dodanie faz do szablonu przebiega w taki sam sposób jak ustalanie nowego celu interwałowego.
 4. Kliknij ikonę ulubionych , aby zapisać cel w menu Ulubione.
 5. Kliknij Zapisz, aby dodać cel do Dziennika.

Ulubione

Po utworzeniu celu i dodaniu go do ulubionych możesz go używać jako celu zaplanowanego.

 1. W zakładce Dziennik kliknij +Dodaj w polu dnia, w którym chcesz użyć treningu z listy ulubionych jako zaplanowanego celu treningowego.
 2. KliknijUlubiony cel, by otworzyć listę ulubionych.
 3. Kliknij pozycję, której chcesz użyć jako szablonu swojego celu treningowego.
 4. Ulubiony cel został dodany do dziennika jako zaplanowany cel w danym dniu. Domyślnie ustawioną godziną dla celu treningowego jest 18:00. Jeżeli chcesz zmienić szczegóły celu treningowego, kliknij cel w widoku Dziennika i dostosuj go do własnych potrzeb. Kliknij Zapisz, żeby zapisać zmiany.

Jeżeli chcesz użyć pozycji z listy ulubionych jako szablonu celu treningowego:

 1. Przejdź do ekranu Dziennik i kliknij Dodaj > Cel treningowy.
 2. Na ekranie Dodaj cel treningowy wybierz Ulubione cele. Zostanie wyświetlona lista ulubionych celów treningowych.
 3. Kliknij Użyj, aby wybrać ulubiony cel treningowy jako szablon.
 4. Wprowadź DatęGodzinę.
 5. Dostosuj ulubione w zależności od preferencji. Edycja celu w tym widoku nie spowoduje edycji celu na liście ulubionych.
 6. Kliknij pozycję Dodaj do dziennika, aby dodać cel do ekranu Dziennik.

Synchronizacja celów treningowych z M430

Pamiętaj, aby zsynchronizować cele treningowe wyznaczone w serwisie internetowym Flow z M430 za pomocą oprogramowania FlowSync lub aplikacji Flow. W przeciwnym razie będą one widoczne tylko w Twoim dzienniku lub na liście ulubionych w serwisie internetowym Flow.

Więcej informacji o rozpoczynaniu treningu z wyznaczonym celem można znaleźć w części Rozpoczynanie treningu.