Du er her: Trening > Start av en treningsøkt

Start av en treningsøkt

 1. Ha på deg M200 og stram reimen.
 2. Gå til Trening, og trykk på og hold inne HØYRE knapp.
 3. ELLER

  Trykk på og hold inne HØYRE knapp.

 4. Bla gjennom sportsprofilene med HØYRE knapp. Du kan legge til flere sportsprofiler i M200 via Polar Flow-mobilappen eller Flow-nettjenesten. I nettjenesten kan du også angi spesifikke innstillinger for hver sportsprofil, og du kan opprette skreddersydde treningsvisninger.
 5. Gå utendørs og bort fra høye bygninger og trær. Hold M200 i ro med displayet i retning opp for å finne GPS-satellittsignalene. M200 vibrerer og GPS-ikonet slutter å blinke når signalet blir funnet.
 6. M200 har funnet pulsen din når pulsikonet slutter å blinke og pulsen vises.

 7. Trykk på og hold inne HØYRE knapp for å starte registreringen av treningsøkten din.

Gå til Funksjoner under trening hvis du vil ha mer informasjon om hva du kan gjøre med M200 under trening.

Start en planlagt treningsøkt

Du kan planlegge treningen din, opprette detaljerte treningsmål i Polar Flow-appen eller Polar Flow-nettjenesten og synkronisere dem med M200.

Slik starter du en planlagt treningsøkt:

De planlagte treningsøktene dine for inneværende dag vises øverst i listen under Trening.

 1. Trykk på og hold inne HØYRE knapp for å velge treningsmålet. Hvis du har en fasebasert trening planlagt for dagen, kan du trykke på HØYRE knapp for å bla gjennom de ulike fasene av den planlagte treningsøkten.
 2. Trykk på og hold inne HØYRE knapp for å åpne listen over sportsprofiler. Fortsett deretter å følge instruksjonene ovenfor fra trinn 3, i Start en treningsøkt.

M200 gir deg veiledning for oppnåelse av målet ditt under treningen. Gå til Funksjoner under trening for mer informasjon.