Du er her: Kom i gang > Knapper, ikoner på displayet og menystruktur

Knapper, ikoner på displayet og menystruktur

Knapper

M200 har to knapper, én på hver side. I tabellen nedenfor ser du knappefunksjonene.

VENSTRE HØYRE
Trykk Trykk
Gå tilbake til forrige nivå i menyen Bla gjennom menyen, valg og treningsvisninger
Legg inn en pause i treningen  
Trykk og hold Trykk og hold
Stopp treningen når treningen er satt på pause Gå til menyen
Gå tilbake til tidsvisning Bekreft valg
Start tilkobling og synkronisering i tidsmodus Start trening
  Markér en etappe under trening

Trykk på en hvilken som helst knapp for å aktivere bakgrunnslyset. Under trening lyser displayet opp når du vrir på håndleddet for å se på displayet.

Ikoner på displayet

Prikkene rundt displayet kan indikere ulike ting:

  • I tidsvisning indikerer prikkene fremdriften din mot det daglige aktivitetsmålet.
  • Under trening indikerer prikkene gjeldende hjertefrekvenssone. Hvis du trener med et fasebasert treningsmål, indikerer prikkene målsonen din for puls. Hvis du trener med et hurtigtreningsmål, visualiserer prikkene fremdriften din mot målet.
  • Når du blar gjennom menyer, indikerer prikkene menyens rullefelt.
Flymodus er aktivert. Alle trådløse tilkoblinger til mobiltelefonen din og tilbehør blir frakoblet.
Ikke forstyrr-modus er aktivert, noe som betyr at du ikke vil motta noen smartvarsler. Standardinnstillingen for Ikke forstyrr-modus er at funksjonen aktiveres mellom kl. 22.00 og 07.00. Du kan slå Ikke forstyrr-modus på og av og justere innstilingene i Polar Flow-mobilappen. Du finner mer informasjon under Smartvarsler.
Bluetooth-tilkoblingen til den tilkoblede telefonen din blir frakoblet. Trykk på og hold inne VENSTRE knapp i tidsvisning for å koble til på nytt.

Synkr. Du ser en roterende sirkel i tidsvisning når M200 synkroniserer med Polar Flow-appen.

Vellykket synkr. Denne meldingen vises kort i stedet for den roterende sirkelen etter en vellykket synkronisering.

Synkr. mislyktes. Hvis du ser dette ikonet etter en synkronisering, betyr det at M200 ikke kunne synkronisere med Polar Flow-appen.

Du har nådd den ukentlige belønningen din. Du finner mer informasjon i kapittelet Løpeprogram.

GPS-ikonet blinker når M200 søker etter GPS-satellittsignalene. Når M200 har funnet signalene, slutter ikonet å blinke, og det lyser i stedet kontinuerlig.

Hjerteikonet indikerer pulsen. Hjerteikonet blinker når M200 søker etter pulsen din. Når pulsen blir funnet, slutter ikonet å blinke, og det lyser i stedet kontinuerlig samtidig som pulsen din vises.

Menystruktur

Trening

Gå til Trening for å starte en treningsøkt. Bla gjennom listen over sportsprofiler, og velg den du vil bruke for treningsøkten din. Du kan legge til flere sportsaktiviteter i listen via Polar Flow-mobilappen eller Polar Flow-nettjenesten. I nettjenesten kan du angi spesifikke innstillinger for hver sportsprofil.

Aktivitet

I Aktivitet-visningen visualiseres det daglige aktivitetsmålet ditt ved hjelp av en aktivitetssøyle. Aktivitetssøylen fylles opp etter hvert som du nærmer deg ditt daglige mål. Du kan også se fremgangen din mot det daglige aktivitetsmålet i tidsvisningen, ved hjelp av prikkene rundt displayet. Gå til Aktivitet-menyen for å se alternativene for hvordan du kan nå det daglige aktivitetsmålet, og stegene du har akkumulert i løpet av dagen. Hvis du får inaktivitetsstempler i løpet av dagen, vises de også i Aktivitet-menyen.

Det daglige aktivitetsmålet du får fra Polar M200, er basert på dine personlige data og aktivitetsnivåinnstillingen, som du finner og kan endre i innstillingene under navnet og profilbildet ditt i Polar Flow-appen eller -nettjenesten.

For mer informasjon, se 24/7 aktivitetssporing.

Historikk

I Historikk ser du de fem siste treningsøktene dine. Data fra eldre treningsøkter lagres på M200 til de synkroniseres med Polar Flow-appen eller -nettjenesten. Hvis minnet på M200 begynner å bli fullt og treningshistorikken din ikke kan lagres, blir du bedt om å synkronisere de tidligere treningsøktene dine med Flow-appen eller -nettjenesten. Du finner mer informasjon under Treningssammendrag.

Min puls

I Min puls kan du kontrollere din gjeldende puls uten å starte en treningsøkt.

Innstiln.

I Innstillinger kan du koble til og synkronisere enheter med M200 samt slå på/av smartvarsler og flymodus. Du finner mer informasjon under Innstillinger.