Du er her: Trening > Legge inn en pause i / stoppe en treningsøkt

Legge inn en pause i / stoppe en treningsøkt

Legg inn en pause i registreringen av en treningsøkt ved å trykke på VENSTRE knapp. Pause i registrering vises. Trykk på HØYRE knapp for å fortsette registreringen.

Stopp registreringen av en treningsøkt ved å trykke på og holde inne VENSTRE knapp i pausemodus. Registrering avsluttet vises.

Du kan også stoppe registreringen av en treningsøkt direkte uten å legge inn en pause, ved å trykke på og holde inne VENSTRE knapp.

Hvis du stopper økten etter at den er satt på pause, vil ikke total treningstid inkludere tiden som har gått etter at pausen ble lagt inn.