Du er her: Funksjoner > Aktivitetsregistrering hele døgnet

Aktivitetsregistrering hele døgnet

M200 registrerer aktiviteten din med en innebygd 3D-akselerasjonsmåler som registrerer håndleddbevegelsene dine. Den analyserer bevegelsenes frekvens, intensitet og regelmessighet sammen med fysisk informasjon, slik at du kan se hvor aktiv du virkelig er i hverdagen din i tillegg til den vanlige treningen. For å få mest mulig nøyaktig aktivitetsregistrering bør du ha på deg M200 på motsatt hånd av den du skriver med.

Aktivitetsmål

Du får ditt personlige aktivitetsmål når du konfigurerer M200, og M200 gir deg veiledning for at du skal nå målet hver dag. Du kan vise nivået for målet ditt i Polar Flow-appen eller -nettjenesten. Aktivitetsmålet er basert på dine personlige data og aktivitetsnivåinnstillingen, som du finner i Polar Flow-appen eller Polar Flow-nettjenesten.

Hvis du vil endre målet, åpner du Flow-appen, trykker på navnet/profilbildet ditt i menyvisningen, og sveiper ned for å se Daglig aktivitetsmål. Du kan også gå til flow.polar.com og logge deg på Polar-kontoen din. Klikk deretter på navnet ditt > Innstillinger > Daglig aktivitetsmål. Blant de tre aktivitetsnivåene velger du det nivået som best beskriver din typiske dag og aktivitet. Nedenfor valgområdet kan du se hvor aktiv du må være for å nå det daglige aktivitetsmålet for det aktuelle nivået. Hvis du jobber på et kontor og sitter mesteparten av dagen, forventes det for eksempel at du når ca. fire timers aktivitet med lav intensitet i løpet av en vanlig dag. For personer som står og går mye i løpet av arbeidsdagen er forventningene høyere.

Aktivitetsdata

Prikkene og tallene rundt displayet i tidsvisningen viser fremdriften din mot det daglige aktivitetsmålet. Når den stiplede sirkelen rundt displayet sluttes, har du nådd målet ditt. Du får et vibrasjonsvarsel og teksten Aktivitetsmål nådd vises på skjermen.

Du kan også vise aktiviteten din i Aktivitet-menyen. Der kan du se hvor aktiv dagen din har vært så langt og få veiledning om hvordan du når målet ditt.

  • Mangler: M200 gir deg alternativer for å nå ditt daglige aktivitetsmål. Den forteller deg hvor mye lengre du må være aktiv hvis du velger aktiviteter med lav, middels eller høy intensitet. Du har ett mål, men flere måter å nå det på. Det daglige aktivitetsmålet kan nås med lav, middels eller høy intensitet. I M200 betyr "opp" lav intensitet, "gåing" betyr middels intensitet og "jogging" betyr høy intensitet. Du finner flere eksempler på aktiviteter med lav, middels og høy intensitet i Polar Flow-nettjenesten og -mobilappen, slik at du kan velge den beste måten å nå målet ditt på.
  • Steg: Viser antallet steg du har tatt så langt. Mengden og typen kroppsbevegelser registreres og konverteres til en beregning av antall steg.
  • Inaktivitetsstempler: Hvis du får inaktivitetsstempler i løpet av dagen, vises de her.

Inaktivitetsalarm

Det er en kjensgjerning at fysisk aktivitet er en vesentlig faktor i opprettholdelse av god helse. I tillegg til å være fysisk aktiv er det viktig å unngå sitting i lengre perioder om gangen. Langvarig sitting er skadelig for helsen din, til og med på dager når du trener og får nok daglig aktivitet. M200 registrerer om du har vært inaktiv for lenge i løpet av dagen, og hjelper deg på denne måten med å ta pauser i sittingen for å unngå de negative virkningene det har på helsen din.

Når du har vært i ro i 55 minutter, får du et varsel om inaktivitet: Tid for bevegelse! vises, og du får et lite vibrasjonsvarsel. Reis deg opp og finn din egen måte å være aktiv på. Ta en kort spasertur, strekk på deg eller utfør annen lett aktivitet. Meldingen forsvinner når du begynner å bevege på deg eller trykker på én av knappene. Hvis du ikke beveger på deg på fem minutter, får du et inaktivitetsstempel, som du kan se i Aktivitet-menyen på M200 samt i Flow-appen og Flow-nettjenesten etter synkronisering.

I Aktivitet-menyen på M200 kan du se inaktivitetsstemplene dine for inneværende dag. Både i Flow-appen og Flow-nettjenesten kan du imidlertid se hele historikken over hvor mange inaktivitetsstempler du har mottatt. På den måten kan du se tilbake på den daglige rutinen din og gjøre endringer på veien mot en mer aktiv livsstil.

Søvninformasjon i Flow-nettjenesten og Flow-appen

M200 registrerer søvntid og kvalitet (avslappet eller urolig søvn) hvis du har på deg enheten om natten. Du trenger ikke å aktivere noen søvnmodus. Enheten registrerer automatisk at du sover basert på håndleddbevegelsene dine. Søvntid og kvalitet (avslappet eller urolig søvn) vises i Flow-nettjenesten og Flow-appen etter synkronisering av M200.

Søvntiden er den lengste kontinuerlige hviletiden som finner sted i løpet av 24 timer, fra 18.00 til 18.00 neste dag. Søvnpauser som er kortere enn én time, avbryter ikke søvnregistrering, men regnes ikke med i søvntiden. Søvnpauser som er lengre enn én time, avbryter registreringen av søvntid.

Periodene der du sover rolig og ikke beveger deg så mye, regnes som avslappet søvn. Periodene der du beveger deg mye og skifter sovestilling, regnes som urolig søvn. I stedet for å bare summere alle periodene der du ikke beveger deg, tillegger beregningen større vekt til lange perioder med ubevegelighet enn korte perioder med ubevegelighet. Prosentandelen avslappet søvn sammenligner tiden da du sov avslappet, med den totale søvntiden. Avslappet søvn er svært individuelt og bør tolkes sammen med søvntid.

Hvis du kjenner til mengden avslappet søvn kontra urolig søvn, får du et innblikk i kvaliteten på nattesøvnen din og kan finne ut om den påvirkes av endringer i dagliglivet ditt. Dette kan hjelpe deg med å finne måter å forbedre søvnen din på og føle deg godt uthvilt i løpet av dagen.

Aktivitetsdata i Flow-appen og Flow-nettjenesten

Med Flow-appen kan du følge med på og analysere aktivitetsdataene dine mens du er på farten, og du kan synkronisere dataene trådløst mellom M200 og Flow-nettjenesten. Flow-nettjenesten gir deg et mest mulig detaljert innblikk i aktivitets- og søvninformasjonen din. Ved hjelp av aktivitetsrapportene (på FREMGANG-fanen) kan du følge med på trenden for den daglige aktiviteten din på lang sikt. Du kan velge å vise daglige, ukentlige eller månedlige rapporter.

Ved hjelp av "Nattesøvn"-rapporten kan du også følge med på de ukentlige søvnmønstrene dine. Den viser deg hvor mange timer du sov, og deler også søvnen inn i avslappet søvn kontra urolig søvn for dypere søvnanalyse. I aktivitetsrapporten kan du også se de beste dagene dine hva angår daglig aktivitet, steg, kalorier og søvn i den valgte tidsperioden.