Du er her: Kom i gang > Tilkobling

Tilkobling

En Bluetooth Smart-pulssensor eller en mobil enhet (smarttelefon eller nettbrett) må kobles til M200 for at de skal fungere sammen. Tilkobling tar bare noen sekunder og sikrer at M200 bare mottar signaler fra dine sensorer og enheter, og gjør at du kan trene uten forstyrrelser i en gruppe. Når du skal delta i et løp eller en konkurranse, bør du huske å på forhånd opprette tilkoblingen hjemme for å forhindre forstyrrelser fra andre enheter.

Slik kobler du en mobil enhet til M200

Hvis du utførte konfigurasjonen av M200 med en mobil enhet, er M200 allerede koblet til. Hvis du utførte konfigurasjonen med en datamaskin og vil bruke M200 med Polar Flow-appen, kobler du M200 til den mobile enheten din på følgende måte:

Før tilkobling av en mobil enhet:

 • Utfør oppsettet på flow.polar.com/start, som forklart i kapittelet Konfigurer M200.
 • Last ned Flow-appen fra App Store eller Google Play.
 • Kontroller at Bluetooth er aktivert på den mobile enheten din, og at flymodus er deaktivert.

Vær oppmerksom på at tilkoblingen må utføres i Flow-appen, og IKKE i Bluetooth-innstillingene på den mobile enheten din.

Koble til en mobil enhet på følgende måte:

 1. Åpne Flow-appen på den mobile enheten og logg deg på med Polar-kontoen som du opprettet da du konfigurerte M200.
 2. Trykk på og hold inne VENSTRE knapp på M200.

  ELLER

  Gå til Innstillinger > Kobl. og synkr. > Kobl. og synkr. enheter på M200, og trykk på og hold inne HØYRE knapp.
 3. Berør enheten din med M200 vises. Berør den mobile enheten med M200.
 4. Kobler til vises på M200.

   Android-brukere: Du mottar en forespørsel om tilkobling på den mobile enheten. Det kan hende du må åpne den ved å sveipe ned fra øvre del av skjermen og trykke på varselet. Trykk deretter på KOBLE TIL.

 5. Bekr. fra annen enh. xxxxx vises på M200. Angi PIN-koden fra M200 i forespørselen om tilkobling på den mobile enheten, og trykk deretter på Koble til / OK.

   Android-brukere: Det kan hende du må åpne forespørselen om tilkobling ved å sveipe ned fra øvre del av skjermen og trykke på varselet.

 6. Du ser Kobler til på M200, og hvis tilkoblingen er vellykket, går enheten videre til Synkr. med den mobile enheten din.

 

Slik kobler du en pulssensor til M200

Hvis du har på deg en Polar Bluetooth Smart pulssensor som er koblet til M200, måler ikke M200 pulsen fra håndleddet.

Du kan koble en pulssensor til M200 på to måter:

 1. Ha på deg den fuktede pulssensoren som forklart i brukerhåndboken for pulssensoren.
 2. Gå til Innstillinger > Kobl. og synkr. > Kobl. og synkr. enheter på M200, og trykk på og hold inne HØYRE knapp.
 3. Berør pulssensoren med M200.
 4. Kobler til vises under tilkoblingen, og Fullført vises når tilkoblingen er ferdig.

ELLER

 1. Ha på deg pulssensoren som forklart i brukerhåndboken for pulssensoren.
 2. Start en treningsøkt som forklart i kapittelet Start trening.
 3. Berør pulssensoren med M200.
 4. Du blir bedt om å koble M200 til pulssensoren din. Du ser for eksempel Koble til Polar H7 .... Godta forespørselen om tilkobling ved å trykke på HØYRE knapp.
 5. Kobler til vises under tilkoblingen, og Fullført vises når tilkoblingen er ferdig.

Slik kobler du en Polar Balance-vekt til M200

Du kan koble en Polar Balance-vekt til M200 på to måter:

 1. Still deg på vekten. Skjermen viser vekten din.
 2. Du hører et lydsignal og Bluetooth-ikonet på skjermen begynner å blinke, noe som betyr at tilkoblingen kan utføres. Vekten er klar til å kobles til M200.
 3. Trykk på og hold inne VENSTRE knapp på M200. Søker vises på M200.
 4. Kobler til vises på M200 under tilkoblingen, og Fullført vises når tilkoblingen er ferdig.

ELLER

 1. Gå til Innstillinger > Kobl. og synkr. > Kobl. og synkr. enheter på M200, og trykk på og hold inne HØYRE knapp.
 2. M200 begynner å søke etter vekten din. Søker vises på M200.
 3. Still deg på vekten. Skjermen viser vekten din.
 4. Du hører et lydsignal og Bluetooth-ikonet på skjermen begynner å blinke, noe som betyr at tilkoblingen kan utføres.
 5. Kobler til vises på M200 under tilkoblingen, og Fullført vises når tilkoblingen er ferdig.

Vekten kan kobles til sju ulike Polar-enheter. Når antall tilkoblede enheter overskrider sju, fjernes og erstattes den første tilkoblingen.

Fjern tilkoblinger

Hvis du fjerner tilkoblinger ved å følge fremgangsmåten nedenfor, fjernes ALLE tilkoblinger til sensorer og mobile enheter.

Hvis du har problemer med å synkronisere M200 med den mobile enheten din, eller hvis du ikke får opp pulsavlesningen din fra en tilkoblet pulssensor med en bryststropp, kan du prøve å gjenopprette tilkoblingen ved å fjerne de eksisterende tilkoblingene og koble til enhetene på nytt.

Slik fjerner du tilkoblinger til sensorer og mobile enheter:

 1. Gå til Innstillinger > Kobl. og synkr. > Fjern tilkoblinger på M200, og trykk på og hold inne HØYRE knapp.
 2. Slette tilkobling? vises. Trykk på HØYRE knapp for å bekrefte.
 3. Tilkoblinger slettet vises når du er ferdig.