Du er her: Viktig informasjon > Batteri

Batteri

Polar oppfordrer deg til å minimere mulige effekter fra avfall på miljøet og menneskers helse ved å følge lokale forskrifter for avhending av avfall, og når det er mulig, å avlevere utgåtte produkter ved egne avfallsmottak for elektronisk avfall. Ikke kast dette produktet i restavfallet.

Lad batteriet på M200

M200 har et innvendig, oppladbart batteri. Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Du kan lade og utlade batteriet mer enn 300 ganger før det skjer en merkbar nedgang i kapasiteten. Antallet ladesykluser varierer også etter bruk og driftsforhold.

Ikke lad batteriet i temperaturer under 0°C eller over 40°C, eller når USB-porten er våt.

Du kan lade batteriet via et vegguttak. Bruk en USB-strømadapter (følger ikke med i produktsettet) ved lading via et vegguttak. Hvis du bruker en USB-strømadapter, må du kontrollere at adapteren er merket med "effekt 5V DC", og at den tilfører minst 500 mA. Bruk kun en USB-strømadapter med tilstrekkelig sikkerhetsgodkjenning (merket med "LPS", "Limited Power Supply", "UL listed" eller "CE").

Ikke lad Polar-produkter med en 9V lader. Bruk av en 9V lader kan skade Polar-produktet ditt.

Sørg også for at du kobler M200 til adapteren på riktig måte, dvs. at de fire pinnene på USB-kontakten på M200 vender mot de fire pinnene i USB-strømadapteren.

Hvis du vil lade opp via datamaskinen din, kobler du bare M200 til datamaskinen. Da blir enheten synkronisert med FlowSync samtidig.

  1. Løsne enheten fra armbåndet.
  2. Koble deretter M200 til datamaskinen din med den medfølgende USB-kabelen. Sørg for at du kobler til M200 på riktig måte (se bildet ovenfor). Hvis du kobler M200 direkte til USB-porten på datamaskinen, må du kontrollere at USB-kontakten på M200 ikke bøyer seg. Hvis batteriet er helt utladet, tar det noen minutter før ladingen starter. La datamaskinen installere alle foreslåtte USB-drivere.

    Før lading må du kontrollere at det ikke er fukt, hår, støv eller skitt på USB-kontakten på M200. Tørk forsiktig bort eventuell smuss eller fukt.

  3. Etter synkronisering begynner batteriikonanimasjonen å fylles opp på displayet.
  4. Når batteriikonet er fullt, er M200 fullt oppladet.

Ikke la batteriet være fullt utladet i en lengre periode, og la heller ikke batteriet være fullt oppladet hele tiden. Dette kan påvirke batteriets levetid.

Batteriets driftstid

Batteriets driftstid er:

  • opptil 6 dager med aktivitetsregistrering hele døgnet og trening 1 t/dag med GPS og optisk pulsmåling, uten aktivering av smartvarsler, eller
  • opptil 6 timers trening med GPS og optisk pulsmåling, eller
  • opptil 40 timers trening med optisk pulsmåling, eller
  • opptil 30 dager med aktivitetsregistrering hele døgnet, uten smartvarsler.

Driftstiden avhenger av mange faktorer, for eksempel temperaturen i miljøet der du bruker M200, funksjonene du bruker, hvor mye displayet er aktivert samt batteriets alder. Driftstiden reduseres betydelig i temperaturer langt under frysepunktet. Hvis du har på deg M200 under ytterjakken, bidrar du til å holde den varmere og dermed øke driftstiden.

Varsel om lavt batterinivå

Lavt batteri

Batteriets ladenivå er lavt. M200 bør lades opp.

Lad opp

Ladenivået er for lavt for registrering av en treningsøkt. M200 må lades opp før en ny treningsøkt kan startes.