Du er her: Funksjoner > Smartvarsler

Smartvarsler

Ved hjelp av funksjonen for smartvarsler kan du motta varsler fra telefonen din på M200. M200 varsler deg hvis du får et innkommende anrop eller mottar en melding (f.eks. en tekstmelding eller WhatsApp-melding). Enheten varsler deg også om kalenderhendelser du har lagt inn i kalenderen på telefonen din. Under trening med M200 kan du kun motta varsler om anrop hvis du kjører Polar Flow-appen på telefonen din og har telefonen i nærheten.

 • For å bruke funksjonen for smartvarsler trenger du Polar Flow-mobilappen for iOS eller Android, og M200 må være koblet til appen. iOS 10 og Android 5.0 er de laveste operativsystemversjonene for mobil som støttes.
 • Vær oppmerksom på følgende: Når funksjonen for smartvarsler er aktivert, vil batteriet i Polar-enheten tappes raskere, ettersom Bluetooth hele tiden er aktivert.

Innstillinger for smartvarsler

Telefon (iOS)

Varslingsinnstillingene på telefonen din bestemmer hva slags varsler du mottar på Polar-enheten din. Du finner mer informasjon: Smart notifications (iOS).

Telefon (Android)

Hvis du vil at varsler skal sendes fra telefonen din til Polar-enheten, må du først aktivere varsler i mobilappene du ønsker å motta dem fra. Dette gjør du via innstillingene for mobilappen eller innstillingene for appvarsler på Android-telefonen. Les brukerhåndboken for telefonen din hvis du ønsker mer informasjon om innstillingene for appvarsler.

Polar Flow-appen må ha tillatelse til å hente varslene fra telefonen din. Du må gi Polar Flow-appen tilgang til telefonvarslene dine (dvs. aktivere varsler i Polar Flow-appen). Du får opp veiledning i Polar Flow-appen om hvordan du gir tilgang når dette er nødvendig.

Polar Flow-mobilappen

I Polar Flow-mobilappen er funksjonen for smartvarsler som standard deaktivert.

Slik aktiverer/deaktiverer du funksjonen for smartvarsler i mobilappen:

 1. Åpne Polar Flow-mobilappen.
 2. Gå til Enheter.
 3. Under Telefonvarsler velger du , På (ingen forhåndsvisning) eller Av.
 4. Synkroniser M200 med mobilappen ved å trykke på og holde inne VENSTRE knapp på M200.
 5. Smartvarsler på eller Smartvarsler av vises på M200-displayet.

Når du endrer varslingsinnstillingene i Polar Flow-mobilappen, må du huske å synkronisere M200 med mobilappen.

Ikke forstyrr

Hvis du vil deaktivere varsler på bestemte tidspunkter i løpet av dagen, aktiverer du Ikke forstyrr i Polar Flow-mobilappen. Når du aktiverer denne innstillingen, mottar du ingen varsler i løpet av det angitte tidsrommet. Standardinnstillingen for Ikke forstyrr-modus er at funksjonen aktiveres mellom kl. 22.00 og 07.00.

Slik endrer du Ikke forstyrr-innstillingen:

 1. Åpne Polar Flow-mobilappen.
 2. Gå til Enheter.
 3. Under Telefonvarsler bruker du bryteren for å aktivere eller deaktivere Ikke forstyrr, og angir start- og sluttid for modusen.
 4. Synkroniser M200 med mobilappen ved å trykke på og holde inne VENSTRE knapp på M200.

Blokkér apper

Gjelder bare når M200 er koblet til en Android-telefon

Hvis du mottar spesifikke varsler på telefonen din som du ikke vil motta på M200, kan du blokkere enkeltstående apper fra å sende smartvarsler til M200. Slik blokkerer du spesifikke appvarsler:

 1. Åpne Polar Flow-mobilappen.
 2. Gå til Enheter.
 3. Under M200 trykker du deretter på Blokkér apper nederst på siden.
 4. Velg hvilken app du vil blokkere, og merk av i ruten ved siden av navnet på appen.
 5. Synkroniser de endrede innstillingene med løpeklokken ved å trykke på og holde inne VENSTRE knapp på M200.

Smartvarsler i praksis

Når du mottar et varsel, begynner M200 å vibrere forsiktig. En kalenderhendelse eller en melding utløser ett varsel, mens varsler for innkommende anrop utløses inntil du trykker på knappen på M200 eller besvarer anropet. Hvis du mottar et varsel i løpet av et anrop, vises ikke varselet.

I løpet av en treningsøkt kan du motta anrop hvis Flow-appen kjører på telefonen din. Du mottar ingen andre varsler (e-post, kalender, apper osv.) under treningsøkter.

Funksjonen for smartvarsler fungerer via en Bluetooth-tilkobling

Bluetooth-tilkoblingen og funksjonen for smartvarsler fungerer mellom M200 og telefonen din når enhetene er innenfor synslinje og maksimalt 5 meter fra hverandre. Hvis M200 er utenfor rekkevidde i mindre enn to timer, gjenoppretter telefonen automatisk tilkoblingen innen 15 minutter når M200 er innenfor rekkevidde igjen.

Hvis M200 er utenfor rekkevidde i mer enn to timer, kan du gjenopprette tilkoblingen når telefonen og M200 er innenfor Bluetooth-rekkevidde igjen ved å trykke på og holde inne VENSTRE knapp på M200.

Gå til support.polar.com/en/M200 for ytterligere instruksjoner.