Du er her: Polar Flow > Polar Flow-nettjenesten > Sportsprofiler i Flow-nettjenesten

Polars Sportsprofiler i Flow-nettjenesten

M200 inneholder tre standard sportsprofiler. I Polar Flow-nettjenesten kan du legge til nye sportsprofiler i sportslisten din og redigere innstillingene for dem. M200 kan inneholde maksimalt 20 sportsprofiler. Hvis du har over 20 sportsprofiler i Flow-nettjenesten, vil de første 20 i listen overføres til M200 ved synkronisering.

Du kan endre rekkefølgen på sportsprofilene ved å dra og slippe dem. Velg sportsaktiviteten du vil flytte, og dra den til ønsket plassering i listen.

Legg til en sportsprofil

I Flow-nettjenesten:

 1. Klikk på navnet/profilbildet ditt øverst til høyre.
 2. Velg Sportsprofiler.
 3. Klikk på Legg til sportsprofil, og velg sportsaktiviteten fra listen.
 4. Sportsaktiviteten legges til i sportslisten din.

Rediger en sportsprofil

I Flow-nettjenesten:

 1. Klikk på navnet/profilbildet ditt øverst til høyre.
 2. Velg Sportsprofiler.
 3. Klikk på Rediger under sportsaktiviteten du vil redigere.

I hver sportsprofil kan du redigere følgende informasjon:

Grunnleggende

 • Automatisk etappe (kan settes til varighet eller distansebasert eller slås av)

Hjertefrekvens

 • Hjertefrekvensvisning (slag per minutt eller % av maksimal)
 • Puls synlig for andre enheter. (Dette betyr at andre kompatible enheter som bruker trådløs Bluetooth Smart-teknologi, f.eks. treningsutstyr, kan registrere hjertefrekvensen din. Du kan også bruke M200 under Polar Club-klasser for å sende hjertefrekvensen din til Polar Club-systemet.)
 • Innstillinger for hjertefrekvenssone (Med hjertefrekvenssonene kan du enkelt velge og overvåke treningsintensiteter. Hvis du velger Standard, kan ikke hjertefrekvensgrensene endres. Hvis du velger Fri, kan alle grenser endres. Standardgrensene for hjertefrekvenssoner beregnes basert på maksimal hjertefrekvens.)

Innstillinger for hastighet/fart

 • Visning av hastighet/fart (velg hastighet km/t / mph eller fart min/km / min/mi)

Treningsvisninger

Velg hva slags informasjon du ser i treningsvisningene under øktene dine. Du kan totalt ha fem ulike treningsvisninger for hver sportsprofil. Hver treningsvisning kan ha maksimalt to ulike datafelter.

Klikk på blyantikonet i en eksisterende visning for å redigere den, eller klikk på Legg til ny visning.

Bevegelser og tilbakemelding

 • Vibrasjonstilbakemelding (du kan velge å aktivere eller deaktivere vibrasjon)

GPS og høyde

 • GPS-registreringsfrekvens (kan settes til av eller høy nøyaktighet, noe som betyr at GPS-registreringen er aktivert)

 

Klikk på Lagre når du er ferdig med sportsprofilinnstillingene. Husk å synkronisere innstillingene med M200.

Vær oppmerksom på at i en rekke profiler for innendørsaktiviteter, gruppeaktiviteter og lagsport er innstillingen Puls synlig for andre enheter aktivert som standard. Dette betyr at kompatible enheter som bruker trådløs Bluetooth Smart-teknologi, f.eks. treningsutstyr, kan registrere hjertefrekvensen din. Du kan sjekke hvilke sportsprofiler som har Bluetooth-overføring aktivert som standard, fra listen over Polar-sportsprofiler. Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth-overføring fra sportsprofilinnstillingene.