Du er her: Innstillinger > Endre innstillingene

Endre innstillingene

I Innstillinger finner du følgende:

  • Kobl. og synkr.
  • Flymodus
  • Smartvarsler
  • Om produktet

Kobl. og synkr.

Kobl. og synkr. enheter: Koble enheter til M200, f.eks. en pulssensor, en vekt eller en mobil enhet. Du finner mer informasjon under Tilkobling. Synkroniser data mellom M200 og en tilkoblet mobil enhet. Tips: Du kan også synkronisere ved å trykke på og holde inne VENSTRE knapp i tidsvisning.

Fjern tilkoblinger: Fjern en tilkobling mellom en pulssensor eller en mobil enhet og M200.

Flymodus

Velg eller Av.

Flymodus blokkerer all trådløs kommunikasjon på enheten. Enheten kan fortsatt brukes til å registrere aktivitet eller trene med funksjonen for måling av pulsen på håndleddet, men du kan ikke bruke den under treningsøkter sammen med en Bluetooth Smart pulssensor eller synkronisere data med Polar Flow-mobilappen, fordi Bluetooth Smart er deaktivert.

Smartvarsler

Sett funksjonen for smartvarsler til eller Av. Gå til Smartvarsler hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen.

Om produktet

Kontroller enhets-ID-en for M200 samt firmwareversjon og HW-modell. Du kan få bruk for denne informasjonen hvis du kontakter Polars kundeservice. Velg Start på nytt hvis du opplever problemer med M200. Du finner mer informasjon under Start M200 på nytt.

Innstilling av klokkeslett

Gjeldende klokkeslett og format overføres til M200 fra den mobile enheten din eller klokken på datamaskinen når du synkroniserer med Polar Flow-appen eller -nettjenesten. Hvis du vil endre klokkeslettet, må du først endre klokkeslettet på den mobile enheten eller tidssonen på datamaskinen og deretter synkronisere M200 med appen eller nettjenesten.