Je bent hier: Functies > Smart notifications

Smart notifications

Met de functie Smart notifications kun je meldingen van je telefoon ontvangen op je M200. Je M200 geeft een melding als je een inkomende oproep krijgt of een bericht ontvangt (bijvoorbeeld een sms of WhatsApp-bericht). Hij geeft ook een melding over agenda-items die op de agenda van je telefoon staan. Als je met je M200 traint, kun je alleen meldingen van gesprekken ontvangen als de Polar Flow app op je telefoon wordt uitgevoerd en je je telefoon in de buurt hebt.

 • Voor gebruik van de functie Smart notifications heb je de Polar Flow mobiele app voor iOS of Android nodig en moet je M200 aan de app gekoppeld zijn.
 • Als de functie Smart notifications is ingeschakeld, raakt de batterij van je Polar apparaat en je telefoon sneller leeg, omdat Bluetooth constant is ingeschakeld.

Instellingen Smart notifications

Telefoon (iOS)

De berichtenweergaven op je telefoon bepalen welke meldingen je op je Polar apparaat ontvangt. Zie Smart notifications (iOS) voor meer informatie.

Telefoon (Android)

Om meldingen van je telefoon op je Polar apparaat te kunnen ontvangen moet je eerst meldingen inschakelen voor die mobiele applicaties waarvan je meldingen wilt ontvangen. Dit kun je doen via de instellingen van mobiele toepassingen of via de instellingen voor app-meldingen van je Android-telefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van je telefoon voor meer informatie over de instellingen voor meldingen van apps.

Vervolgens moet de Polar Flow app toestemming hebben om de meldingen op je telefoon te lezen. Je moet de Polar Flow app toegang verlenen tot de meldingen op je telefoon (dus meldingen inschakelen in de Polar Flow app). De Polar Flow app helpt je bij het verlenen van toegang wanneer dat nodig is.

Polar Flow mobiele app

Op de Polar Flow mobiele app is de functie Smart notifications standaard uitgeschakeld.

Je kunt de functie Smart Notifications als volgt in- en uitschakelen in de mobiele app.

 1. Open de Polar Flow mobiele app.
 2. Ga naar Apparaten.
 3. Kies Aan, Aan(geen voorbld.) of Uit onder Smartphonemeldingen.
 4. Synchroniseer je M200 met de mobiele app door de LINKERknop van je M200 ingedrukt te houden.
 5. Op het display van je M200 verschijnt Smart notifications aan of Smart notifications uit .

Vergeet niet je M200 met de mobiele app te synchroniseren telkens als je de instelling voor meldingen op de Polar Flow mobiele app hebt gewijzigd.

Niet storen

Als je de waarschuwingen voor meldingen gedurende bepaalde uren van de dag wilt uitschakelen, schakel dan Niet storen in op de Polar Flow mobiele app. Als deze optie is ingeschakeld, ontvang je geen meldingen gedurende de door jou ingestelde periode. De standaardinstelling voor de modus Niet storen is ingeschakeld tussen 22:00 en 7:00 uur.

Je kunt de instelling voor Niet storen als volgt wijzigen:

 1. Open de Polar Flow mobiele app.
 2. Ga naar Apparaten.
 3. Gebruik de schakelaar onder Smartphonemeldingen om Niet storen in of uit te schakelen en om de begin- en eindtijd voor de modus in te stellen.
 4. Synchroniseer je M200 met de mobiele app door de LINKERknop van je M200 ingedrukt te houden.

Apps blokkeren

Alleen van toepassing op een met een Android-telefoon gekoppelde M200.

Als je bepaalde meldingen die op je telefoon binnenkomen niet wilt zien op je M200, kun je afzonderlijke apps blokkeren van het verzenden van smart notifications naar je M200. Bepaalde app-meldingen blokkeren

 1. Open de Polar Flow mobiele app.
 2. Ga naar Apparaten.
 3. Tik onder M200 op Apps blokkeren vanaf de onderzijde van de pagina.
 4. Kies welke app je wilt blokkeren en vink het vakje naast zijn naam aan.
 5. Synchroniseer de gewijzigde instellingen met je sporthorloge door de LINKERknop van je M200 ingedrukt te houden.

Smart notifications in de praktijk

Als je een melding krijgt, waarschuwt je M200 je discreet door te trillen. Een agenda-item en een bericht waarschuwen éénmaal; inkomende gesprekken blijven waarschuwen totdat je op de knop van je M200 drukt of het gesprek aanneemt. Als een melding binnenkomt tijdens een gesprekswaarschuwing, wordt die niet weergegeven.

Tijdens een trainingssessie kun je gesprekken opnemen als de Flow app op je telefoon wordt uitgevoerd. Tijdens trainingssessies ontvang je geen andere meldingen (e-mail, agenda, apps enz.).

De functie Smart notifications werkt via een Bluetooth-verbinding

De Bluetooth-verbinding en de functie Smart notifications werken tussen je M200 en je telefoon als deze zich binnen een afstand van 5 m van elkaar bevinden. Als je M200 zich minder dan twee uur buiten het bereik van je telefoon bevindt, herstelt je telefoon de verbinding automatisch binnen vijftien minuten zodra je M200 binnen het bereikgebied terugkeert.

Als je M200 zich meer dan twee uur buiten het bereik van je telefoon bevindt, kun je, wanneer je telefoon en de M200 weer binnen het Bluetooth-bereik zijn, de verbinding herstellen door de LINKERknop van je M200 ingedrukt te houden.

Ga naar support.polar.com/en/M200 voor nadere instructies.