Je bent hier: Functies > 24/7 activiteitsmeting

24/7 activiteitsmeting

De M200 meet je activiteit met een interne 3D-versnellingsmeter die je polsbewegingen registreert. Hij analyseert de frequentie, intensiteit en regelmaat van je bewegingen samen met je fysieke gegevens, zodat je kunt zien hoe actief je bent in je dagelijkse leven, naast je trainingen. Je dient de M200 om de minst gebruikte pols te doen voor de nauwkeurigste activiteitsmeting.

Activiteitsdoel

Je bereikt je persoonlijke activiteitsdoel als je je M200 instelt; je M200 helpt je elke dag het doel te bereiken. Je kunt het niveau van je doel bekijken in de Polar Flow app en de webservice. Je activiteitsdoel is gebaseerd op je persoonlijke gegevens en je ingestelde activiteitsniveau, te vinden in de instellingen van de Polar Flow app en de Polar Flow webservice.

Als je je doel wilt wijzigen, open je je Flow app, tik je op je naam of profielfoto in de menuweergave, en veeg je omlaag om je dagelijkse activiteitsdoel weer te geven. Of je gaat naar flow.polar.com en meld je je aan bij je Polar account. Daarna klik je op je naam Instellingen > Dagelijks activiteitsdoel. Kies een van de drie activiteitsniveau dat jouw normale dag en activiteit het best beschrijft. Onder het selectiegebied kun je zien hoe actief je moet zijn om je dagelijks activiteitsdoel op het gekozen niveau te bereiken. Als je bijvoorbeeld op kantoor werkt en je de dag grotendeels zittend doorbrengt, wordt van je verwacht dat je ongeveer vier uur activiteit met een lage intensiteit haalt gedurende een normale dag. Voor mensen die veel staan en lopen tijdens hun werkuren zijn de verwachtingen hoger.

Activiteitsgegevens

De stippen rondom het display in de tijdweergave geven je voortgang weer op weg naar het behalen van je dagelijks activiteitsdoel. Als de gestippelde cirkel rond het display vol is, heb je je doel bereikt, krijg je een trillende waarschuwing en de tekst Activiteitsdoel bereikt wordt op het display weergegeven.

Je kunt je activiteit ook bekijken in het menu Activiteit Hier kun je zien hoe actief je die dag tot dusver bent geweest en kun je begeleiding krijgen om je doel te bereiken.

  • Te gaan: Je M200 biedt je opties voor het bereiken van je dagelijkse activiteitsdoel. Het laat zien hoe lang je nog actief moet zijn als je activiteiten van lage, normale of hoge intensiteit kiest. Je hebt één doel, maar kunt dat op verschillende manieren bereiken. Het dagelijks activiteitsdoel kan op lage, normale en hoge intensiteit worden bereikt. In de M200 betekent ‘omhoog’ een lage intensiteit, ‘wandelen’ betekent normale intensiteit en ‘joggen’ betekent hoge intensiteit. Op de Flow webservice en de mobiele app vind je meer voorbeelden voor activiteiten van lage, normale en hoge intensiteit en kun je jouw beste manier kiezen om je doel te bereiken.
  • Stappen: Toont het aantal tot dusver gezette stappen. De hoeveelheid en het type lichaamsbewegingen worden geregistreerd en omgezet in een schatting van het aantal stappen.
  • Inactiviteitsstempels: Als je overdag inactiviteitsstempels krijgt, worden die hier weergegeven.

Inactiviteitswaarschuwing

Het is algemeen bekend dat fysieke activiteit een belangrijke factor is bij het op peil houden van je gezondheid. Naast fysieke activiteit is het belangrijk om langdurig zitten te voorkomen. Lange perioden zitten is slecht voor je gezondheid, zelfs op dagen dat je voldoende traint en dagelijkse activiteiten hebt. Je M200 merkt of je overdag te lang inactief bent geweest en helpt je aldus om op te staan en de negatieve effecten voor je gezondheid te voorkomen.

Als je 55 minuten lang stil hebt gezeten, krijg je een inactiviteitswaarschuwing: Tijd om te bewegen! wordt weergegeven en je A360 trilt kort. Sta op en zoek een manier om in beweging te komen. Maak een korte wandeling of doe een rekoefening of een andere lichte activiteit. De waarschuwing verdwijnt wanneer je in beweging komt of op een van beide knoppen drukt. Als je niet binnen vijf minuten actief wordt, krijg je een inactiviteitsstempel; die kun je na het synchroniseren zien in het Activiteitenmenu van je M200 en in de Flow app en de Flow webservice.

In het Activiteitenmenu op je M200 kun je je inactiviteitsstempels van die dag weergeven. Zowel de Flow app als de Flow webservice laten je de hele historie zien van hoeveel inactiviteitsstempels je hebt ontvangen. Zo kun je je dagelijkse routine kritisch bekijken en deze veranderen in een actiever leven.

Slaapgegevens in de Flow webservice en de Flow app

Als je de M200 's nachts draagt, registreert hij je slaapduur en slaapkwaliteit (rustig of onrustig). Je hoeft geen slaapmodus in te schakelen; aan de hand van je polsbewegingen detecteert het apparaat automatisch dat je slaapt. De duur en de kwaliteit (rustig of onrustig) van de slaap worden weergegeven in de Flow webservice en de Flow app nadat je de M200 hebt gesynchroniseerd.

Je slaapduur is de langste continue rusttijd die binnen 24 uur plaatsvindt, beginnend om 18:00 uur tot de volgende dag 18:00 uur. Onderbrekingen van minder dan één uur stoppen het volgen van je slaap niet, maar ze worden niet opgenomen in de slaapduur. Onderbrekingen van meer dan één uur beëindigen het volgen van de slaapduur.

De perioden van ontspannen slapen en weinig bewegen worden als rustige slaap gerekend. Perioden waarin je beweegt en van houding verandert worden als onrustige slaap gezien. In plaats van alle immobiele perioden simpel op te tellen, geeft de berekening meer gewicht aan lange dan aan korte immobiele perioden. Het percentage rustige slaap vergelijkt de tijd van rustige slaap met de totale slaapduur. Rustige slaap is sterk persoonlijk en moet samen met de slaapduur worden geïnterpreteerd.

Als je weet hoe lang je rustig dan wel onrustig slaapt, krijg je een beeld van je nachtrust en kun je nagaan of deze wordt beïnvloed door wijzigingen in je dagelijks leven. Dat kan je helpen bij het vinden van manieren om je slaap te verbeteren en je overdag goed uitgerust te voelen.

Activiteitsgegevens in de Flow app en de Flow webservice

Met de Flow app kun je je activiteitsgegevens altijd en overal volgen en analyseren, en je gegevens draadloos synchroniseren vanaf je M200 naar de Flow service. De Flow webservice geeft je het meest gedetailleerde inzicht in je activiteits- en slaapgegevens. Met behulp van de activiteitenrapporten (onder het tabblad VOORTGANG) kun je de langetermijntrend van je dagelijkse activiteit volgen. Je kunt kiezen of je dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse rapporten wilt weergeven.

Je kunt ook je wekelijkse slaappatronen volgen in het rapport “Slaap”. Het laat zien hoeveel uur je geslapen hebt en verdeelt het in rustige en onrustige slaap voor een nadere slaapanalyse. In het activiteitenrapport kun je ook je beste dagen over de door jouw gekozen periode zien betreffende je dagelijkse activiteit, stappen, calorieën en slaap.