Jesteś tutaj: Polar Flow > Serwis internetowy Polar Flow > Cele treningowe

Cele treningowe

Wyznacz szczegółowe cele treningowe w serwisie internetowym Flow i zsynchronizuj je z M460 za pomocą oprogramowania Flowsync lub aplikacji Flow. Podczas treningu możesz łatwo korzystać ze wskazówek wyświetlanych na Twoim urządzeniu.

 • Szybki cel: wprowadź jedną wartość. Wybierz docelowy czas trwania treningu, dystans lub liczbę spalonych kalorii.
 • Cel – trening interwałowy: możesz podzielić swój trening na fazy i ustalić różne docelowe czasy trwania treningu lub dystanse, a także intensywność każdej z nich. Funkcja służy m.in. do tworzenia interwałowych treningów i dodawania do nich odpowiednich faz rozgrzewki i ochłonięcia.
 • Ulubione: Utwórz cel i dodaj go do menu Ulubione, aby łatwo móc wykorzystać go następnym razem.

Pamiętaj, aby zsynchronizować cele treningowe wyznaczone w serwisie internetowym Flow z M460 za pomocą oprogramowania FlowSync lub aplikacji Flow. W przeciwnym razie będą one widoczne tylko w Twoim dzienniku lub na liście ulubionych w serwisie internetowym Flow.

Wyznaczanie celu treningowego

 1. Przejdź do ekranu Dziennik i kliknij Dodaj > Cel treningowy.
 2. Na ekranie Dodaj cel treningowy wybierz Szybki, Interwałowy lub Ulubiony (Tempo startowe nie jest dostępne w Polar M460).

Szybki cel

 1. Wybierz Szybki
 2. Wybierz Sport i wprowadź następujące dane: Nazwa celu (wymagana), Data (opcjonalna), Godzina (opcjonalna) oraz Uwagi (opcjonalne).
 3. Wprowadź jedną z następujących wartości: czas trwania treningu, dystans lub liczbę spalonych kalorii. Możesz wprowadzić tylko jedną z tych wartości.
 4. Kliknij Zapisz, aby dodać cel na ekranie Dziennik, lub ikonę ulubionych, by zapisać go w menu Ulubione.

Cel – trening interwałowy

 1. Wybierz Interwałowy
 2. Wybierz Sport i wprowadź następujące dane: Nazwa celu (wymagana), Data (opcjonalna), Godzina (opcjonalna) oraz Uwagi (opcjonalne).
 3. Dodaj fazy do Twojego celu. Wybierz dystans lub czas trwania dla każdej fazy, ręczne lub automatyczne rozpoczęcie następnej fazy oraz poziom intensywności.
 4. Kliknij Zapisz, aby dodać cel na ekranie Dziennik, lub ikonę ulubionych, by zapisać go w menu Ulubione.

Ulubione

Po utworzeniu celu i dodaniu go do ulubionych możesz go używać jako celu zaplanowanego.

 1. Wybierz Ulubione. Zostanie wyświetlona lista z ulubionymi celami treningowymi.
 2. Wybierz ulubione ustawienie, które chcesz użyć jako szablon.
 3. Wybierz Sport i wprowadź następujące dane: Nazwa celu (wymagana), Data (opcjonalna), Godzina (opcjonalna) oraz Uwagi (opcjonalne).
 4. Jeśli chcesz, możesz edytować wybrany cel.
 5. Kliknij pozycję Zaktualizuj zmiany, aby zapisać zmiany w ulubionym celu. Kliknij pozycję Dodaj do dziennika, aby dodać cel na ekranie Dziennik bez aktualizowania ulubionego celu.

Po synchronizacji celów treningowych z M460 możesz znaleźć:

 • Harmonogram celów treningowych na ekranie Dziennik (na aktualny tydzień i 4 kolejne tygodnie)
 • Listę ulubionych celów treningowych zapisanych w menu Ulubione

Po rozpoczęciu treningu możesz uzyskać dostęp do celu z ekranu Dziennik lub Ulubione.

Więcej informacji o rozpoczynaniu treningu z wyznaczonym celem można znaleźć w części Rozpoczynanie treningu